Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-101
Eğitim Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-101
Genel Fizik I
Zorunlu 4 6 Yazdır
FBO-103
Genel Fizik Lab. I
Zorunlu 1 2 Yazdır
FBO-105
Genel Kimya I
Zorunlu 4 6 Yazdır
FBO-107
Genel Kimya Lab. I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-102
Genel Fizik – II
Zorunlu 4 6 Yazdır
FBO-104
Genel Fizik Lab. – II
Zorunlu 1 2 Yazdır
FBO-106
Genel Kimya – II
Zorunlu 4 6 Yazdır
FBO-108
Genel Kimya Lab. – II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
EGT-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-201
Genel Biyoloji I
Zorunlu 4 4 Yazdır
FBO-203
Genel Biyoloji Lab I
Zorunlu 1 2 Yazdır
FBO-205
Genel Fizik III
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-207
Genel Fizik Lab. III
Zorunlu 1 2 Yazdır
FBO-209
Genel Kimya III (Analitik Kimya)
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-211
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-213
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-215
İlköğretimde Proje Geliştirme
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-217
Çevre Sorunları
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
EGT-202
Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-202
Genel Biyoloji II
Zorunlu 4 4 Yazdır
FBO-204
Genel Biyoloji Lab II
Zorunlu 1 2 Yazdır
FBO-206
Modern Fiziğe Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-208
Genel Kimya IV(Organik Kimya)
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-210
Fen-Tek. Programı ve Planlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-212
Optik
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-214
Tıbbi Bitkiler
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-216
İlkyardım
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-218
Laboratuvar Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
EGT-303
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-301
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-303
Fizikte Özel Konular
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-305
Kimyada Özel Konular
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-307
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-309
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I
Zorunlu 3 5 Yazdır
FBO-311
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-313
Özel Öğretim Yöntemleri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
FBO-315
Akustik Optik
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-317
Doğanın Korunması
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
EGT-302
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBO-302
Genetik ve Biyoteknoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-304
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-306
Çevre Bilimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-308
Yer Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBO-310
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBO-312
Topluma Hizmet Uygulaması
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-314
Özel Öğretim Yöntemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBO-316
Nükleer Fizik
Seçmeli 3 4 Yazdır
FBO-318
Fiziko Kimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
EGT-401
Okul Deneyimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
EGT-409
Özel Eğitim
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-401
Evrim
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBO-403
Biyolojide Özel Konular
Zorunlu 2 4 Yazdır
FBO-405
Çevre Kimyası
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-407
Nanoteknoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-409
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-411
Popüler Fizik
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-413
Mikrobiyoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-415
Endüstriyel Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
EGT-402
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 8 Yazdır
EGT-404
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-406
Rehberlik
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBO-412
Astronomi
Zorunlu 3 7 Yazdır
FBO-404
Kuantum Mekaniği
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-406
Enstrümental Analiz
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-408
Moleküler Biyoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
FBO-410
Biyokimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam174,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi YASİN EREN  
e-mail : yasineren@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 3886  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi YASİN EREN  
e-mail : yasineren@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 3886  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve FEn Bilimleri Eğitimi Bölümü, Doğu Yerleşkesi,ISPARTA  
Genel Bilgi : Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013 Öğretim Yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Öğretmen (İlköğretim Fen ve Teknoloji)  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.  
Kabul Koşulları : Orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede modern yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir. Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Doğu Kampüsü Eğitim Fakültesi binasında hizmet vermekte olup, 4 dersliğe, 4 laboratuara ve akademik personele ait 7 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, bilgisayar ve akıllı tahta gibi multimedya araçlar bulunmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Fen Bilgisi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da proje, seminer, ödev, sunum vs.istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; FD ve FF notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80'den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://obs.sdu.edu.tr  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel Fizik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Fizik Lab. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya Lab. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya – II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya Lab. – II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Fizik Lab. – II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Fizik – II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Biyoloji I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Biyoloji Lab I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Fizik III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Fizik Lab. III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya III (Analitik Kimya) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Sorunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlköğretimde Proje Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkyardım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratuvar Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen-Tek. Programı ve Planlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya IV(Organik Kimya) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Fiziğe Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Biyoloji Lab II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Biyoloji II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizikte Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimyada Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Öğretim Yöntemleri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustik Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğanın Korunması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiziko Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nükleer Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Öğretim Yöntemleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yer Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik ve Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okul Deneyimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popüler Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evrim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojide Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Kimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enstrümental Analiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuantum Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehberlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0