Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-101
Eğitim Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-101
Bağlamsal Dilbilgisi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-103
Akademik Okuma
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-105
Dinleme-Anlama ve Not Alma
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-107
Sözlü İletişim Becerileri I
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-109
Almanca I
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-102
Bağlamsal Dil Bilgisi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-104
Akademik Yazma
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-106
İngilizce Telaffuz
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-108
Sözlü İletişim Becerileri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
FLE-110
Sözcük Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-112
Almanca II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
EGT-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-203
Dilbilim I
Zorunlu 3 6 Yazdır
FLE-205
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I
Zorunlu 3 6 Yazdır
FLE-211
İngiliz Edebiyatı I
Zorunlu 3 6 Yazdır
FLE-207
İngilizce-Türkçe Çeviri
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-213
Almanca III
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-209
Sunum Becerileri
Seçmeli 2 5 Yazdır
FLE-215
Akademik Dinleme I
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
EGT-202
Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
FLE-204
Dilbilim II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-206
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-208
Dil Edinimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-212
İngiliz Edebiyatı II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FLE-210
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
FLE-214
Almanca IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
FLE-216
Dil ve Kültür
Seçmeli 2 4 Yazdır
FLE-218
Akademik Dinleme II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam83,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Nazlı BAYKAL  
e-mail : nazlibaykal@sdu.edu.tr  
Telefon : 2113529  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Okutman GÜLİN ZEYBEK  
e-mail : gulinulusoy@sdu.edu.tr  
Telefon : 2114594  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Ertokuş Bey Derslikleri 32260 Isparta/Türkiye  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü; 2009 yılında kurulmuştur. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ilk kez 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bölümün ana faaliyet alanı; lisans seviyesinde öğretim vermek olmakla birlikte 2011-2012 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimi verilmesi de planlanmaktadır. Bölümde verilen derslerin amacı; öğrencilere İngilizce Öğretmenliği alanında gerekli bilgi ve donanımları kazandırmaktır. Dersler çağın gereklerine uygun olarak görsel ve işitsel araç gereçlerle donanımlı ortamlarda verilmektedir. Ayrıca birinci sınıfta iki dönem olmak üzere ikinci yabancı dil (Almanca) öğretilmektedir. İngilizce Öğretmenliğiyle ilgili bütün dersler İngilizce verilmektedir. Mezunlarımız, devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce Öğretmenliği yapabilmekte, üniversitelerde İngilizce okutmanı veya araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlarımız turizm alanında istihdam imkanı bulabildikleri gibi özel sektör veya kamu kuruluşlarında dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde, dışişleri bakanlığında ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)?ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi?nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan Dil puan türü ile girebilmektedirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'de diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden yatay geçiş imkanı vardır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Geleceğin öğretmeninin, yalnız bilgilerle donanmış olmasının yeterli olmayacağına inanan eğitim anlayışı ile öğrencilerin; çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hür düşünen, düşündüğünü çeşitli etkinliklerle hayata geçirebilen ve bunları gelecekte çocuklarımıza aktarabilecek birer öğretmen olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız, devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce Öğretmenliği yapabilmekte, üniversitelerde İngilizce okutmanı veya araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlarımız turizm alanında istihdam imkanı bulabildikleri gibi özel sektör veya kamu kuruluşlarında dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde, dışişleri bakanlığında ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlarımız sosyal bilimlerde hemen hemen tüm alanlarda çalışma ve araştırma yapabilmektedirler  
Programın Amaçları : İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalının amacı nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin dil yetilerini (İngilizce) geliştirmelerini sağlamak, dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak, öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak, dili (İngilizce) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, projelere, seminerlere ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %30'una katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Ara ve final sınavları genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin sorumlusu öğretim elemanı ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra başvuran öğrencilerin belgeleri Fakülte yönetim kurulunun denetiminden ve kabulünden sonra 3 gün içerisinde yapılır. Bir dersin dönem sonu notu hesaplaması, ara sınavın %40'ı ile final sınavın %60'ının hesaplanmasıyla belirlenir. Geçer not CC?dir. Bir dersten başarılı olmak için final sınavından en az 51 almak zorunludur.  
Mezuniyet Koşulları : İngilizce eğitimi öğretmenliği alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: 1. İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı programında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak. 2. Programdan mezun olabilmek için Genel not ortalaması en az (GNO) 2.00(CC) olmalıdır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik verilir. Örğün eğitim. Ayrıca son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersleri verilmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Bilimine Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bağlamsal Dilbilgisi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Akademik Okuma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dinleme-Anlama ve Not Alma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5
Sözlü İletişim Becerileri I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Almanca I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sözcük Bilgisi 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4
Almanca II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sözlü İletişim Becerileri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Telaffuz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademik Yazma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlamsal Dil Bilgisi II 5 3 4 3 4 3 3 5 2 4 4 2 2 1 2
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunum Becerileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngiliz Edebiyatı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademik Dinleme I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilbilim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce-Türkçe Çeviri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Edinimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilbilim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil ve Kültür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademik Dinleme II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngiliz Edebiyatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0