Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-101
Bilişim ve Matematik
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-103
Eğitimde Bilgi Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-105
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-501
Öğretimde Materyal Tasarımı
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-502
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-503
Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-504
Eğitsel Video Tasarımı
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-505
Masaüstü Yayıncılık
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-506
Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-507
Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-508
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-509
İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-510
Medya Okuryazarlığı
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-511
Özel Eğitim ve Teknoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-512
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BTO-513
Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-102
Algoritma Tasarımı ve Geliştirme
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-104
Elektronik Devre Elemanları
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-106
Programlama Öğretimi Yaklaşımları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BTO-201
Bilişim Sistemleri Donanımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTO-203
Temel Programlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTO-205
Eğitimde Grafik ve Canlandırma
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTO-207
Öğretim Tasarımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
MBD-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-209
Alan Eğitimi Seçmeli I
Seçmeli 2 4 Yazdır
GKD-907
Genel Kütür Seçmeli I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-901
Meslek Bilgisi Seçmeli I
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BTO-202
Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-204
Bilişim Etiği ve Güvenliği
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-206
Veri Tabanı Yönetim Sitemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
BTO-208
İleri Programlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
MBD-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-210
Alan Eğitimi Seçmeli II
Seçmeli 2 4 Yazdır
GKD-908
Genel Kütür Seçmeli II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-902
Meslek Bilgisi Seçmeli II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
BTO-301
Eğitimde Modelleme ve Tasarımı
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-303
Web Tabanlı Programlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-305
Bilişim Öğretim Programları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-303
Eğitimde ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-307
Alan Eğitimi Seçmeli III
Seçmeli 2 4 Yazdır
GKD-909
Genel Kütür Seçmeli III
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-903
Meslek Bilgisi Seçmeli III
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
BTO-302
Bilgisayar Ağları
Zorunlu 3 3 Yazdır
BTO-304
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Zorunlu 3 3 Yazdır
BTO-306
İşletim Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
GKD-719
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-302
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-308
Alan Eğitimi Seçmeli IV
Seçmeli 2 4 Yazdır
GKD-910
Genel Kütür Seçmeli IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-904
Meslek Bilgisi Seçmeli IV
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
BTO-401
Öğretmenlik Uygulaması 1
Zorunlu 5 10 Yazdır
BTO-403
Fiziksel Programlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
BTO-405
Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları
Zorunlu 2 4 Yazdır
MBD-402
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-407
Alan Eğitimi Seçmeli V
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-905
Meslek Bilgisi Seçmeli V
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
BTO-402
Öğretmenlik Uygulaması 2
Zorunlu 5 10 Yazdır
BTO-404
Proje Geliştirme ve Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTO-406
Mobil Programlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
MBD-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTO-408
Alan Eğitimi Seçmeli VI
Seçmeli 2 4 Yazdır
MBD-906
Meslek Bilgisi Seçmeli VI
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam150,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mustafa KOÇ  
e-mail : mustafakoc@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 3865  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi VEYSEL DEMİRER  
e-mail : veyseldemirer@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 4583  
Fax : 0246 211 4505  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta  
Genel Bilgi : Bu bölüm, 21. Yüzyılın ilk ve ortaöğretim öğrencilerini yönlendirecek olan bilgisayar öğretmeni adaylarına mesleki temel bilgi ve becerileri kazandırmak, yeni teknolojilerin kullanıldığı öğrenme ve öğretme ortamlarını tanıtmayı amaçlar.  
Edinilen Ünvan : BÖTE Bölüm Başkanlığının 10.10.2016 tarihli ve 74 sayılı yazısı gereği girildi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye'de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler Yükseköğretime YGS'ye (Yükseköğretim Giriş Sınavı) dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan puan türü ile girebilmektedirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türkiye'de diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden yatay geçiş imkanı vardır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı öğrenme ve öğretme süreçlerini güçlendirmek amacıyla güncel teknolojileri okullara entegre edebilen, teknolojiyi kullanarak diğer kişilerle iletişim kurabilen, multimedya ve web-tabanlı öğretim ürünleri geliştirebilen, teknolojiyi kullanarak farklı öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, okullarda teknoloji liderliği yapabilen ve teknolojinin eğitim ortamlarındaki potansiyelini bilimsel yollarla araştırabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız ağırlıklı ilköğretim okullarında olmak üzere bilgisayar öğretmeni olarak görev yapabilir. Yine eğitim kurumlarında veya şirketlerde eğitim uzmanı, öğretim tasarımcısı veya öğretim teknoloğu olarak çalışabilirler. Ayrıca çeşitli yazılım firmalarında, yazılım geliştirme uzmanı olarak da görev yapabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Başarıyla mezun olan öğrencilerimiz, alanlarında veya yakın alanlarda master ve doktora programlarına başvurabilirler.  
Programın Amaçları : Programın temel amacı güncel bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme ve öğrenme süreçlerinin etkililik ve verimliliklerini artırmadaki rollerini araştıran ve bu teknolojileri eğitim ortamlarına entegre edebilen bilgisayar öğretmeni ve öğretim teknoloğu yetiştirmektir. Öğrencilerin eğitimde teknoloji entegrasyonu, yapılandırmacı ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesi, eğitimde hipermedya ve multimedya kullanımı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, teknoloji-insan etkileşimi, teknolojinin sosyal ve kültürel etkileri gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden lisans dereceleri alabilmeleri için 240 akts yi başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik verilir. Örğün eğitim. Ayrıca son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersleri verilmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişim ve Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Bilgi Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitime Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretimde Materyal Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitsel Video Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masaüstü Yayıncılık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medya Okuryazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitim ve Teknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik Devre Elemanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programlama Öğretimi Yaklaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritma Tasarımı ve Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişim Sistemleri Donanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Grafik ve Canlandırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veri Tabanı Yönetim Sitemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişim Etiği ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Modelleme ve Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Web Tabanlı Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişim Öğretim Programları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde ahlak ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Ölçme Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletim Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Açık ve Uzaktan Öğrenme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Ağları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiziksel Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitim ve Kaynaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okullarda Rehberlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Geliştirme ve Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0