Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-101
İlkokulda Temel Matematik
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-103
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-102
Çevre Eğitimi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SIN-104
İlkokulda Temel Fen bilimleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-106
Türk Tarihi ve Kültürü
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 0
SIN-501
Afetler ve Afet Yönetimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-502
Çocuk Edebiyatı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-503
Çocuk Psikolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-504
Geleneksel Çocuk Oyunları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-505
İlkokul Ders Kitapları İncelemesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-506
İlkokul Programı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-507
İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-508
Kapsayıcı Dil Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-509
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-510
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-511
Sosyal Beceri Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-512
Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MBD-201
Öğretim Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-203
İlkokulda Drama
Zorunlu 2 4 Yazdır
SIN-205
Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları
Zorunlu 1 3 Yazdır
SIN-207
İlkokuma ve Yazma Eğitimi
Zorunlu 3 6 Yazdır
GKD-907
Genel Kütür Seçmeli I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-901
Meslek Bilgisi Seçmeli I
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-201
Alan Eğitimi Seçmeli I
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
GKD-719
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-202
Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-204
Türkçe Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
GKD-908
Genel Kütür Seçmeli II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-902
Meslek Bilgisi Seçmeli II
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-206
Alan Eğitimi Seçmeli II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MBD-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-303
Eğitimde ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-303
Hayat Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-305
Matematik Öğretimi 1
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-307
Fen Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
GKD-909
Genel Kütür Seçmeli III
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-903
Meslek Bilgisi Seçmeli III
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-301
Alan Eğitimi Seçmeli 3
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MBD-302
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-302
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-304
Matematik Öğretimi 2
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-306
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
GKD-910
Genel Kütür Seçmeli IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
MBD-904
Meslek Bilgisi Seçmeli IV
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-308
Alan Eğitimi Seçmeli 4
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MBD-402
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-401
Müzik Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-403
İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SIN-407
Öğretmenlik Uygulaması 1
Zorunlu 5 10 Yazdır
MBD-905
Meslek Bilgisi Seçmeli V
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-405
Alan Eğitimi Seçmeli 5
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MBD-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-402
Karakter ve Değer Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SIN-404
Görsel Sanatlar Öğretimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SIN-406
Öğretmenlik Uygulaması 2
Zorunlu 5 12 Yazdır
MBD-906
Meslek Bilgisi Seçmeli VI
Seçmeli 2 4 Yazdır
SIN-408
Alan Eğitim Seçmeli 6
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam142,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi MEVLÜT GÜNDÜZ  
e-mail : mevlutgunduz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 3866  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi AYŞEGÜL BÜYÜKKARCI  
e-mail : -  
Telefon : 0(246) 211 4531  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta  
Genel Bilgi : Bölümünün öcelikli hedefi; öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir rol model olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, alan bilgisine sahip, toplumun kültür ve değerlerine saygılı, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenme felsefesine ve mesleki sorumluluklara sahip, insana, yaşadığı topluma, doğaya duyarlı, mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki konumunu kavrayan, gelişmeyi bir yaşam tarzı olarak algılayan, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bölümün amacı; öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmak, sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinlerarası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen, eleştiriye açık bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak. Öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak. Akademik çalışmalarında dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : -  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : -  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Eğitim Sosyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilişim Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitime Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokulda Temel Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokulda Temel Fen bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Tarihi ve Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afetler ve Afet Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Edebiyatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Çocuk Oyunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokul Ders Kitapları İncelemesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokul Programı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapsayıcı Dil Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Beceri Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokulda Drama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokuma ve Yazma Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde ahlak ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayat Bilgisi Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Öğretimi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Öğretimi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilgiler Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Ölçme Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kütür Seçmeli IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitimi Seçmeli 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitim ve Kaynaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okullarda Rehberlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eğitim Seçmeli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Bilgisi Seçmeli VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Görsel Sanatlar Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karakter ve Değer Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0