Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-101
Eğitim Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-101
Türkçe I (Yazılı Anlatım)
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-103
Uygarlık Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-105
Bilgisayar I
Zorunlu 3 4 Yazdır
SNF-107
Temel Matematik I
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-109
Genel Kimya I
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-111
Genel Biyoloji I
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-102
Genel Biyoloji II
Zorunlu 3 3 Yazdır
SNF-104
Türk Tarihi ve Kültürü
Zorunlu 3 3 Yazdır
SNF-106
Genel Coğrafya
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-108
Türkçe II (Sözlü Anlatım)
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-110
Bilgisayar II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SNF-112
Genel Kimya II
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-114
Temel Matematik II
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
EGT-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
SNF-201
Türk Dili I (Ses ve Yapı Bilgisi)
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-203
Genel Fizik
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-205
Müzik
Zorunlu 2 4 Yazdır
SNF-207
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-209
Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I
Zorunlu 1 2 Yazdır
SNF-215
Sosyoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-219
Felsefe
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-217
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
EGT-302
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
SNF-202
Türk Dili II ( Cümle ve Metin Bilgisi)
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-204
Çocuk Edebiyatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-206
Çevre Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-208
Sanat Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-210
Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II
Zorunlu 1 2 Yazdır
SNF-212
Müzik Öğretimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-214
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-216
Güzel Yazı Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-218
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
EGT-202
Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
EGT-303
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-301
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SNF-303
Drama
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-305
Hayat Bilgisi Öğretimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SNF-307
Matematik Öğretimi I
Seçmeli 3 5 Yazdır
SNF-309
Fen ve Teknoloji Öğretimi I
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
EGT-401
Okul Deneyimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SNF-304
Türkçe Öğretimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SNF-306
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SNF-310
Erken Çocukluk Eğitimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-312
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-302
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
Seçmeli 3 5 Yazdır
SNF-308
Matematik Öğretimi II
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
SNF-401
Görsel Sanatlar Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-403
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SNF-405
Trafik ve İlkyardım
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-407
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-413
Özel Eğitim
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-415
Öğretmenlik Uygulaması I
Zorunlu 5 8 Yazdır
SNF-409
Etkili İletişim
Seçmeli 3 5 Yazdır
SNF-411
Rehberlik
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
SNF-402
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-404
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-406
İlköğretimde Kaynaştırma
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-408
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SNF-410
Öğretmenlik Uygulaması II
Zorunlu 5 8 Yazdır
SNF-412
Yetişkin Eğitimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SNF-414
İlköğretimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SNF-416
İlköğretimde Proje Geliştirme
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam168,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi MEVLÜT GÜNDÜZ  
e-mail : mevlutgunduz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0(246) 211 3866  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi AYŞEGÜL BÜYÜKKARCI  
e-mail : -  
Telefon : 0(246) 211 4531  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta  
Genel Bilgi : Bölümünün öcelikli hedefi; öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir rol model olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, alan bilgisine sahip, toplumun kültür ve değerlerine saygılı, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenme felsefesine ve mesleki sorumluluklara sahip, insana, yaşadığı topluma, doğaya duyarlı, mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki konumunu kavrayan, gelişmeyi bir yaşam tarzı olarak algılayan, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bölümün amacı; öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmak, sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinlerarası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen, eleştiriye açık bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak. Öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak. Akademik çalışmalarında dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : -  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : -  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Türkçe I (Yazılı Anlatım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygarlık Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Matematik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Biyoloji I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Eğitim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Matematik II 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe II (Sözlü Anlatım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Coğrafya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Tarihi ve Kültürü 5 5 4 3 3 3 1 3 4 3 5 5 2 0 0
Genel Biyoloji II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I (Ses ve Yapı Bilgisi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felsefe 4 5 5 3 4 0 3 4 4 5 4 4 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güzel Yazı Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Eğitimi 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 0
Çevre Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Edebiyatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II ( Cümle ve Metin Bilgisi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokuma ve Yazma Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayat Bilgisi Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Öğretimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen ve Teknoloji Öğretimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erken Çocukluk Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Öğretimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilgiler Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okul Deneyimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen ve Teknoloji Öğretimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehberlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Görsel Sanatlar Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Trafik ve İlkyardım 2 3 3 2 4 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etkili İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretmenlik Uygulaması II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlköğretimde Kaynaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlköğretimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yetişkin Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlköğretimde Proje Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0