Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-180
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENF-152
Bilişim Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
MBD-101
Eğitime Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-104
Eğitim Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-101
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-103
Osmanlı Türkçesi 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-105
Türk Dil Bilgisi 1
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-290
Türk Dili 1
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-401
Yabancı Dil 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı50,0060,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-280
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-103
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-102
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-104
Osmanlı Türkçesi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-106
Türk Dil Bilgisi 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-108
Dil Eğitiminin Temel Kavramları
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-390
Türk Dili 2
Zorunlu 3 5 Yazdır
YBD-402
Yabancı Dil 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı49,0060,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MBD-201
Öğretim Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-203
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-201
Çocuk Edebiyatı
Zorunlu 2 2 Yazdır
TRÖ-203
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-205
Türk Halk Edebiyatı 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-207
Yeni Türk Edebiyatı 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-209
Türk Dil Bilgisi 3
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-211
Eski Türk Edebiyatı 1
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-501
Anlam Bilimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-502
Dil Edinimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-503
Eleştirel Okuma
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-504
İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-505
İlk Okuma Yazma Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-506
Kelime Öğretimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-507
Medya Okuryazarlığı
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-508
Ses Eğitimi ve Diksiyon
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-509
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-510
Türkçe Ders Kitabı İncelemesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-511
Türkçe Öğretimi Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-512
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-513
Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme
Seçmeli 2 4 Yazdır
TRÖ-514
Yaratıcı Yazma
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MBD-202
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-204
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-202
Türkçe Öğretim Programları
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-204
Türk Halk Edebiyatı 2
Zorunlu 2 2 Yazdır
TRÖ-206
Yeni Türk Edebiyatı 2
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-208
Türk Dil Bilgisi 4
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-210
Eski Türk Edebiyatı 2
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
GKD-719
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-301
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-303
Eğitimde ahlak ve Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-301
Dinleme Eğitimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TRÖ-303
Okuma Eğitimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TRÖ-305
Dilbilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MBD-302
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
MBD-304
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-302
Yazma Eğitimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TRÖ-304
Konuşma Eğitimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TRÖ-306
Metindilbilim
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MBD-402
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-401
Öğretmenlik Uygulaması 1
Zorunlu 5 10 Yazdır
TRÖ-403
Dil Bilgisi Öğretimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TRÖ-405
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MBD-404
Okullarda Rehberlik
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRÖ-402
Öğretmenlik Uygulaması 2
Zorunlu 5 10 Yazdır
TRÖ-404
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TRÖ-406
Dünya Edebiyatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam208,00300,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. MEHMET KÖÇER  
e-mail : mehmetkocer@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 45 78  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DİLEK ÜNVEREN KAPANADZE  
e-mail : dilekkapanadze@sdu.edu.tr  
Telefon : 05065284160  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi, 32260, Isparta  
Genel Bilgi : Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı 2018-2019 akademik yılında Süleyman Demirel Üniversite Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesinde açılmıştır. Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalının eğitim dili Türkçe olup öğrenim süresi 4 yıldır.  
Edinilen Ünvan : Türkçe Öğretmeni  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Türk ve yabancı öğrencilerin bu programa başlayabilmeleri için genel kabul şartları geçerlidir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması Yüksek Öğretim Kurulunun yayımladığı "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitemizin ilgili senato kararları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Süleyman Demirel Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı alanına hakim, mesleğinde yetkin ve sosyal ve kültürel konulara duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede program, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültüre yönelik teorik ve uygulamalı olarak yürütülen zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında Türkçe öğretmeni olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin ilgili ana bilim dallarında akademisyen olarak görev alabilir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilir.  
Programın Amaçları : Bu program yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınav ve değerlendirme kuralları ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, yönetmelikte belirtilen kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 (CC) GNO ile tamamlaması zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bilişim Teknolojileri 3 5 3 3 3 3 5 5 2 5 3 2 3 5 5
Eğitime Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Felsefesi 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dil Bilgisi 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Osmanlı Türkçesi 1 3 2 3 4 3 1 2 4 1 2 3 1 1 1 0
Türk Dili 1 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 5
Yabancı Dil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Yabancı Dil 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Türk Dili 2 1 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 4 4 0 0
Osmanlı Türkçesi 2 2 2 4 3 2 1 2 4 1 2 2 3 1 2 0
Türk Dil Bilgisi 2 3 0 3 0 0 5 2 2 3 2 0 0 3 0 0
Dil Eğitiminin Temel Kavramları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 4 1 2 2 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Psikolojisi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0
Eğitim Sosyolojisi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 0
Öğretim Teknolojileri 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 0
Çocuk Edebiyatı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Halk Edebiyatı 1 4 3 3 4 4 1 3 4 1 3 4 4 4 1 0
Yeni Türk Edebiyatı 1 4 4 4 4 4 1 2 5 3 4 4 4 4 1 0
Türk Dil Bilgisi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Edinimi 2 5 5 5 5 5 2 2 5 2 2 2 5 2 0
Türkçe Ders Kitabı İncelemesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı 2 5 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 1 1 0
Türk Dil Bilgisi 4 4 0 3 1 3 0 1 2 3 2 0 1 2 0 0
Yeni Türk Edebiyatı 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 0
Türk Halk Edebiyatı 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 0
Türkçe Öğretim Programları 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 2 5 2 0
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0