of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY1112
Maliye Kuramı ve Evrimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Serpil AĞCAKAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mali düşünce ile mali olaylar ve devletin ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi açıklayabilme ve mali düşüncenin evrimine ilişkin süreçleri ve yeni gelişmeleri değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak
Dersin Hedefleri
İlk, orta ve yeni çağın başlangıcında mali düşünceyi değerlendirebilme;
Mali düşünce ile mali olaylar ve devletin ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi açıklayabilme;
Minimalist devlet anlayışına dönüşü değerlendirebilme;
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkiye’de mali düşüncenin gelişimini açıklayabilme;
Farklı iktisadi düşüncelerin mali düşünceye katkısını yorumlayabilme;
Dersin İçeriği
14 haftalık ders programında detaylı olarak açıklanmıştır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
1
30
Ödevler
2
26
52
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. R. A. Musgrave, “A Brief History Fiscal Doctrine”, Handbooks of Public Economics, Vol.I, Ed. Auerbach, Feldstein; 1990. 2. M. Ufuk Turan, Barton R. Bowen; History of Economic Thought and Theories, İzmir University of Economics, 2005. 3. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 9. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. 4. E. K. Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi,Çev. Müfit Günay, Dost Kitabevi Yay. Ankara, 2005. 5. Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Cilt 1, Çev. Metin Saltoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006. 6. Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Cilt 2, Çev. Metin Saltoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007. 7. David Ricardo, Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Belge Yay. İst.1997. 8. John Maynard Keynes, İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, Çev. U. Selçuk Akalın, Kalkedon Yay. 2008.
Diğer Kaynaklar
------------
Materyal
Dokümanlar
Ders notu başlıklı kısımda bulunan kaynaklar üzerinden dersler işlenecektir.
Ödevler
Ödevler değişebilmektedir.
Sınavlar
Vize - Final - Ödev
Materyal Diğer
----------
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5