of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5103
Kamu Borçlanma Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Devlet Borçları ile ilgili teorik anlamda eksik bilgilerin tamamlanması, Dünyada ve Türkiye?deki borçlanma deneyimleri üzerine ayrıntılı araştırılmaların yapılması ve tartışılması.
Dersin Hedefleri
Dersi anlamak ve kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Devlet borçları ile ilgili ileri düzeyde teorik bilgilerin öğrenilmesi 2-Dünya?da borçlanma deneyimlerinin araştırılması 3-Türkiye borçlanma tarihinin ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Bu derste devlet borçlarının teorik temelleri ile ilgili konular ve dünya ve Türkiye?deki borçlanma tarihi ile konular ele alınacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
Macit İNCE, Devlet Borçlanması, Ankara 1996. Sait AÇBA, Devlet Borçlanması, Ankara, 1991.. Ahmet ULUSOY, Devlet Borçlanması, Trabzon 2001. Aziz TURAL, Devlet Borçları, Ankara 1992. M. Ferhat EMİL, H.Hakan YILMAZ ve Caroline Van Rijckeghem, Kamu Borcu Nasıl Oluştu? Bu Noktaya Nasıl Gelindi? TESEV Yayınları, İstanbul 2005. Devlet borçları Ders Notları-Ali YAVUZ Türkiye?de İç Devlet Borçlarının Gelişimi-H. Üren ARSAN T.C Hazine Müsteşarlığı Borç Yönetim Raporları Ekonomi Politikası, Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu, Remzi Kitapevi, 2005, 11. Basım
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
4
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5