of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5104
Yönetimler arası Mali İlişkiler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Ceyda ŞATAF
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yerel yönetimlerin özelliklerini açıklamak, yönetimler arası mali ilişkileri incelemek, federal ve üniter devletlerdeki yerel yönetim örneklerini karşılaştırmak, Türkiye’deki yerel yönetimleri inceleyerek sorunlarını analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir
Dersin Hedefleri
Teoride ve uygulamada yerel yönetim maliyesi hakkında temel bilgiler kazandırmak; Türk yerel yönetim sistemini kamu yönetimi ve mali ilişkiler bağlamında değerlendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yerel yönetimler hakkında öğrencileri bilgilendirerek merkezi idare ve yerel idare arasındaki gelir ve hizmet bölüşümünün nasıl olduğunu öğretmek
Dersin İçeriği
Mahalli idareler ve özellikleri, İktisadi refah ve mahalli idareler, İdareler arası ilişkilerin kapsamı ve özellikleri, İdareler arası hizmet bölüşümü, İdareler arası gelir bölüşümü, Büyük Kentler sorunu, Üniter devletlerde mahalli idareler, Federal devletlerde mahalli idareler, Belediyelerin mali yapısı, İl özel idarelerinin mali yapısı, Köylerin mali yapısı, Yerel Yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Metin MERİÇ - Mustafa SAKAL; Mahalli İdareler ve Finansmanı, Nuri TORTOP, Yerel Yönetimler Maliyesi, TODAİE Yayını, Halil NADAROĞLU; Mahalli İdareler,Beta Yayınları, İstanbul, 1990.
Diğer Kaynaklar
TODAİE, Sayıştay, DPT, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Akademik Seviyede yayınlanan fakülte ve enstitülere ait süreli yayınlarda yayımlanan bilimsel çalışmalar.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
4
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5