of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5110
Mali İstikrar Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Ceyda ŞATAF
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İstikrar sorunu devletlerin temel sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Buna yönelik geliştirilen maliye politikalarının önemi ortadadır. Konu tarihi artalanla beraber işlenecektir. Bunu yaparken gerekçelerin sayısal analizlerle desteklenmesi ve uygulama hakkında araştırma yapanlara sorgulayıcı nedensellik sunulması hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Ders, gelişmekte olan istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü, alternatif makro teoriler çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası, gelir, harcama ve borçlanma politikası konularının öğrenilmesini sağlayacak, ders konularının seminerler olarak sunulması sırasında yapılacak tartışmalar da konunun bütünlüğünü ve açılımını artıracaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders, gelişmekte olan istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü alternatif makro teoriler çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası gelir, harcama ve borçlanma politikası konularının öğrenilmesini sağlayacak, ders konularının seminerler olarak sunulması sırasında yapılacak tartışmalar da konunun bütünlüğünü ve açılımını artıracaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini, mali politikaların nedenleri, araçları, politika araçlarının uyumu ve farklı düşünce ekolleri açısından istikrar sorunun incelenmesi konuları oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Politik İktisat, Coşkun Can AKTAN 2. Kamu Ekonomisi ve Maliyesi, Coşkun Can AKTAN 3. Ekonomide Devlet, Osman DEMİR, SPK yayını. 4. Devletin Düzenleyici Rolü, TESEV yayını. 5. Başlıca Enflasyon Teorileri, Osman Z. ORHAN 6. İktisat ve İstikrar Politikaları, İlker PARASIZ 7. Enflasyon Kriz ve Ayarlamalar, İlker PARASIZ 8. Türkiye’de Kamu Maliyesi ve Finansal Politikalar, İ. Önder vd. (Tarih Vakfı Yurt Yayınları) 9. İktisat/ Maliye Politikası kitapları 10. Gazetelerin ekonomi sayfaları. 11. Haftalık / Aylık Ekonomi Dergileri 12. İnternet haber siteleri 13. Üniversitemiz Maliye Bölümü web sitesinde yer alan internet adresleri ile diğer Üniversitelerin, odaların, kamu/özel kurumların site ve linkleri
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
4