of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5112
Türk Vergi Mevzuatı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ramazan Armağan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türk Vergi Sisteminin genel yapısı incelenerek ayrıntıda da temel vergilerden Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi vergi hâsılatı içinde önemli yer tutan vergi uygulamaları hakkında teorik- hukuki ve uygulama ağırlıklı bilgi verilmesi ön görülmektedir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilere Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin hukuki alt yapısı, uygulanması vergi sistemindeki yeri ve öneminin örnek olay çözümleri ile öğretmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Vergi Sistemleri hakkında genel değerlendirmeler yapabilir. 2- Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin hukuki alt yapısı, uygulanması vergi sistemindeki bilinir.
Dersin İçeriği
Türk vergi sisteminin yapısı ve gelişimi, Gelir üzerinden alınan vergiler, Servet üzerinden alınan vergiler ve Harcamalar üzerinden alınan vergiler ile yerel vergiler hakkında incelemeler yer almaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi , Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku, Doğan Şenyüz; Türk Vergi Sistemi, Abdurrahman AKDOĞAN,Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Diğer Kaynaklar
Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi , Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku, Doğan Şenyüz; Türk Vergi Sistemi, Abdurrahman AKDOĞAN,Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
3