of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5115
Kamu Mali Yönetimi ve Kurumları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu Kesiminde Mali Yapı dersi bu örgütlenme içerisinde devletin daha rasyonel davranmasını, kaynaklarını ekonomik ve etkili kullanmasının önemi konusunda bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Kamu Kesiminde Mali Yapı dersi bu örgütlenme içerisinde devletin daha rasyonel davranmasını, kaynaklarını ekonomik ve etkili kullanmasının önemi konusunda bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Devletin organik yapısının sunulması. Kamu ekonomisinin aktörlerinin tanımlanması, Para ve Maliye politikaları konusunda karar alıcıları tanıtmak, konumlarını değerlendirmek.
Dersin İçeriği
Devletin organik yapısının açıklanması, gelir ve gider yanlarıyla kurumlar, Para ve maliye politikalarında otoritelerin tanıtılması, Özerk kurumlar ve ekonomiye etkisi ile denetim birimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
4
64
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar
İlgili kurumların internet siteleri BATIREL, Ömer Faruk, Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları No:24, İstanbul, Aralık 2007. ÖZER, M. Akif; Yeni Kamu Yönetimi Teoriden Uygulamaya, Platin Yayınları, Ankara, 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5