of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5117
Bütçe Hukuku ve Sistemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr.Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör.Dr.Süleyman DİKMEN
Dersin Amacı
İnsanlığın yakaladığı mükemmel organizasyonlardan biri olarak kabul edilen devletin ekonomik alanı ve bu alanla ilgili standartların oluşturulması son dönemin önemli bir trendidir. Devlet bir yandan gelir elde ederken diğer yandan harcamalar yapmaktadır. Bu kaynakların belirli bir sistematikle planlanması gelir ve giderler için standartlar oluşturulması ve bu çerçevede keyfilikten uzak uygulamaların gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. Kaynakların bir mali planı niteliğinde olan bütçelerle ilgili öğrencilere fikir verilmesi ve yönlendirmede bulunulması bu dersin amacıdır.
Dersin Hedefleri
DERSİ ANLMAK VE KAVRATMAK
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders kapsamında yer alan konular, kamu idarelerinde mali etkinliğin artırılmasında en önemli araçlardan biri olan kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması konusundaki günümüzde geçerliliğini koruyan geleneksel ve modern bütçe sistem ve teknikleri hakkında gerekli bilginin öğrenilmesini ve sunumlar sonrasında haftanın ders konusu ile ilgili olayların tartışılması da konunun iyi şekilde kavranmasını sağlayacaktır. Konular, sayısal verilerin gözlenmesi ve yorumlanmasını da sağlayacağından analitik düşünmeye katkısı olacaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda geleneksel ve modern (çağdaş) bütçe tekniklerinin kuramsal temelleri ve uygulamaları, Türkiye?de kamu bütçesinin tarihi ve gelişimi, bütçe kavramlarına giriş, bütçenin fonksiyonları, bütçe teorileri, bütçe ilkeleri, bütçe çeşitleri, bütçe süreci, bütçe sistemleri ve bütçe politikaları, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve denetimi konuları yer alacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
1. Bütçe Hukuku A. KESİK vd. 2. Kamu Bütçesi, Kamil TÜĞEN, 3. Devlet Bütçesi Gülay COŞKUN, 4. Yıllık Bütçe Gerekçeleri, Maliye Bakanlığı. 5. Yıllık Ekonomik Raporlar, Maliye Bakanlığı. 6. OVP - OVMP 7. Sayıştay 2000 Yılı Raporu. 8. Gazetelerin ekonomi sayfaları. 9. Haftalık / Aylık Ekonomi Dergileri 10. İnternet haber siteleri 11. Başta Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine ve Merkez bankası web sayfaları olmak üzere bütün kamuyu temsil eden kurumların sayfaları ders kapsamında görülebilir. Üniversitelerin, kamu/özel kurumların site ve linkleri de değerlendirilmelidir.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5