of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5118
Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu tercihi teorisi ve daha sonra da bu teorinin ampirik çalışmalar ışığında ulaştığı sonuçlardan hareket edilerek anayasal iktisat yaklaşımını incelemektir
Dersin Hedefleri
Dersi anlamak ve kavratmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kamu tercihi teorisinin ortaya çıkışı ve anayasal politik iktisadın felsefi temellerinin incelenmesi Devletin büyümesi ve devletin başarısızlığının değerlendirilmesi Devlette mali disiplinsizlik sorunu ve ekonomik anayasanın incelenmesi, devlette mali sorumluluk ahlakının geliştirilmesi için mali disiplin ve mali sorumluluk ahlakının önemi Vergilere ve harcamalar getirilebilecek anayasal sınırlamalar, parasal düzen ve parasal anayasa
Dersin İçeriği
Kamu tercihi teorisi tanımı ve temel ilkeleri, anayasal politik iktisat, ekonomik anayasanın kapsamı ve genel çerçevesi, devletin başarısızlığını anatomisi, vergi anayasası, harcama anayasası, borç anayasası, para anayasası, mali disiplin sorunu ve anayasal iktisat taraftarları ile karşı görüşler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
45
45
Devam
0
0
Sunum
1
45
45
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
177
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
50
 
Kaynaklar
Ders Notu
C.C.aktan, Anayasal İktisat, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, bu alanda yayınlanmış güncel makaleler, raporlar, internet kaynakları vs…
Diğer Kaynaklar
Türkiye'nin Anayasa Krizi, Ergun Özbudun, Özgürlüğün Etiği, Murray N. Rothbard, Doğal Hukuk Ve Doğal Haklar, Cennet Uslu
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
 
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.