of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY5119
Kamu Ekonomisi Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu ekonomisinin ve kamu maliyesinin temel kavramları ve prensiplerine ilişkin bilgilerin derinleştirilerek bu konularda akademik seviyede çalışmalar yapılabilmesine katkı sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Temel kamu ekonomisi bilgisinin üzerine ileri düzeyde kamu ekonomisi bilgisi eklenmesi. Temel kamu maliyesi bilgisine ilave olması bakımından değişen dünya koşullarının kamu maliyesine yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Temel kamu ekonomisi bilgisinin üzerine ileri düzeyde kamu ekonomisi bilgisi eklenmesi. eklenmesi. 2-Temel kamu maliyesi bilgisine ilave olması bakımından değişen dünya koşullarının kamu maliyesine yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi. 3-Kamu ekonomisi ve kamu maliyesi alanında uzmanlık kazanmak isteyen öğrencilerin lisans düzeyindeki bilgilerinin üzerine ileri seviyede yeni bilgiler kazandırmak, alan içinde kazanılan bilgilerin akademik çalışmalara ve uygulamacılara katkı sağlayan spesifik çalışmalarla desteklenmesinin sağlanması öngörülmektedir.
Dersin İçeriği
Mal ve hizmet kavramı,türleri, sınıflandırılması, sunum yöntemleri, kamu sektörü ve piyasa ekonomisinin analizi, dışsallıklar, kamu harcamaları,kamu gelirleri, kamu bütçesi, büyüme ve kalkınma ilişkisi konularına yer verilmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
10
Ödevler
2
20
40
Devam
70
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aytaç EKER; Kamu Maliyesi, Fevzi DEVRİM; Kamu Maliyesine Giriş, Abdurrahman AKDOĞAN; Kamu Maliyesi, Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi, Coşkun Can AKTAN; Kamu Ekonomisi Kamu Maliyesi, Vural Fuat SAVAŞ; Piyasa Ekonomisi ve Devlet Liberte Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye, Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, Güneri AKALIN; Kamu Ekonomisi, Orhan ŞENER; Kamu Ekonomisi.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
 
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.