of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY6103
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ramazan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı vergilerin uygulanması sırasında dayandıkları temel hukuki kuralları öğretmektir. Eğitimi sonrası vergiye ilişkin problemlerin çözümünde temel bilgilerin sağlanmasıdır
Dersin Hedefleri
Vergi hukukunun genel esasları; vergilendirme esas ve usulleri ve uygulama analizi incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler Türk vergi sistemi alanında analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanır.
Dersin İçeriği
Vergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dalları ile ilişkisi Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, yorumu Vergi hukukuna ilişkin bazı temel kavram ve kurumlar incelendikten sonra vergi alacağının ortadan kalkması Vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezaları Vergi Sisteminde Mükellefiyet Ve Sorumluluklar, Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergilerinin Yapısal, Hukuki Ve Karşılaştırmalı Analizi Mal Ve Hizmetlerden Alınan Diğer Vergiler İle Yararlanma Vergileri Servet Ve Servet Transferinden Alınan Vergiler Gümrük Vergisinin Yapısal Ve Hukuki Analizi Sermaye Piyasası Ve Vergiler Etkileri Açısından Türk Vergi Sistemi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
192
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Binhan Elif Yılmaz, Türk Vergi Sistemi, Basılmamış Ders Notları, İstanbul 2010.
Diğer Kaynaklar
Öncel,M.& Kumrulu,A & Çağan, N. (2003) Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Bildirici, Z. Ergülen, G. Heper,F. Kırbaş, S. (2000) Vergi Uygulamları, Anadolu Üniversitesi Yayınları Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara 2010. Kaynakçalı Vergi Kanunları, 2011.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
2
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
4