of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY6113
Devletin Regülasyon Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin öncelikli amacı; devlet, piyasa, sosyal devlet, özelleştirme, sosyal adalet, özgürlük, etkinlik, gelir dağılımı, eşitsizlik, devlet ve piyasa başarısızlıkları, kamu tercihi, globalleşme, küyerelleşme, kamu malı, kamu yararı vb.; devlet-piyasa ilişkileri, piyasada devletin rolü; özelleştirme politikalarının türleri ve özellikleri; özelleştirmenin olumlu ve olumsuz yanları; özelleştirme süreci, dinamikler ve aktörler; özelleştirmeye ilişkin neo-liberal ve sosyal liberal görüşler; özelleştirme ve refah devleti politikalarının araştırılması, analizi ve tartışılması.
Dersin Hedefleri
1- Temel kavramları ve kuramları bilmek 2- Özelleştirme politikalarını, politika oluşturma süreçlerini ve aktörleri bilmek 3- Özelleştirme sürecine ilişkin temel yaklaşımları, ilkeleri ve değerleri bilmek 4- Devlet-piyasa ilişkilerini, devletin rolünü ve sosyal devletin dönüşümü bilmek 5- Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Temel kavramları ve kuramları bilmek 2- Özelleştirme politikalarını, politika oluşturma süreçlerini ve aktörleri bilmek 3- Özelleştirme sürecine ilişkin temel yaklaşımları, ilkeleri ve değerleri bilmek 4- Devlet-piyasa ilişkilerini, devletin rolünü ve sosyal devletin dönüşümü bilmek 5- Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Devlet, piyasa, sosyal devlet, özelleştirme, sosyal adalet, özgürlük, etkinlik, gelir dağılımı, eşitsizlik, devlet ve piyasa başarısızlıkları, kamu tercihi, globalleşme, küyerelleşme, kamu malı, kamu yararı vb. gibi temel kavramların; devlet-piyasa ilişkileri, piyasada devletin rolü ve sosyal devletin küçültülmesi ve piyasalaştırma gibi süreçleri; özelleştirme politikalarının türleri ve özellikleri; özelleştirmenin olumlu ve olumsuz yanları; özelleştirme süreci, dinamikler ve aktörler; özelleştirmeye ilişkin neo-liberal ve sosyal liberal görüşler; özelleştirme ve refah devleti politikalarının araştırılması, analizi ve tartışılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
50
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
90
Toplam İşyükü/Saat
177
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kamu Politikası Ders Notları
Diğer Kaynaklar
1.S. Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa! Etik, İstanbul, 2004. 2.D. Stone, The Art of Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, W. W. Norton & Company, New York, 1997. 3.F. Şenses, Küreselleşmenin Diğer Yüzü Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2002. 4.A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası: Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009. 5.A. Buğra, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim, İstanbul, 2003. 6.K. Saybaşılı, Siyasette Temel yaklaşımlar, 2000.?
Materyal
Dokümanlar
UNDP (2003) Changing Welfare Regime of Turkey Report
Ödevler
1 Vize – 1 dönem ödevi – 1
Sınavlar
1 Ara Sınav – 1 Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
 
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.