of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY6119
Devletin Yeni Kuramı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Devletlerin piyasaya müdahale araçları, ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasında ilişkilerı,küresel ekonomik sistem ve ulusal –uluslar arası ekonomi politikaları incelemesi.
Dersin Hedefleri
1. Devletin piyasaya müdahale araçlarının çalışılması 2. Ekonomik süreçler ve siyasal kurumların öğrenilmesi 3. Küresel ekonomik sistem ve ulusal uluslar arası ekonomi politikalarının incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Devletlerin piyasa müdahalelerinin analizi 2.Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlar 3.Ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişki
Dersin İçeriği
Devlet ve ekonomi arasındaki ilişkinin ortaya konulması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Vural Fuat Savaş, “Politik İktisat”, Beta Basım Yayım, 2008. 2. Funda Telatar, “Politik İktisat Politikası”, İmaj Yayıncılık, 2004. 3. Dilek Dileyici/ Prof.Dr Coşkun Can Aktan, “Modern Politik İktisat Kamu Tercihi”, Seçkin Yayıncılık, 2007. 4. Jean Jacques Rousseau, “Ekonomi Politik”, İmge Kitabevi Yayınları, 2005. 5. Jean Jacques Rousseau, “Siyasal Fragmanlar & Ekonomi Politik Üzerine Söylev”, Say Yayınları, 2008. 6. Halil Seyitoğlu, “Uluslararası İktisat”, Kurtiş Matbaası, 1999, İstanbul. 7. Gültekin Rodoplu, “Para ve Sermaye Piyasaları”, Tuğra Ofset, 2002. 8. Halil Seyitoğlu, “Uluslararası Finans”, Güzem Yayınları, 2001, İstanbul. 9. Melih Gürsoy, “Ekonomik ve Finansal Krizler, Dünü ve Bugünü”, MG Yayınları, 2009. 10. Gülten Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Krizler”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. 11. Selim Somçağ, “Türkiye’nin Ekonomik Krizi, Oluşumu ve Çıkış Yolları”, 2006 Yayınevi, 2008, İstanbul. 12. K. Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş: Devletin Ekonomik Bir Kuramı, 3.b. Filiz Kitabevi, 1997. 13. J. Collins, P. Jones, Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives, McGraw-Hill, 1992.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
 
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.