of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY6121
Uluslararası Vergi Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı uluslararası vergi sorunları ve bu sorunlara yönelik getirilen çözüm önerilerinin bilinmesidir. Dersin diğer amacı Türkiye dışında farklı ülke uygulamalarının bilinmesidir.
Dersin Hedefleri
1. Uluslararası vergi sorunlarının analizi ile öğrencinin uluslararası vergisel sorunlara yönelik değerlendirme kapasitesinin arttırılması. 2. Ülke uygulamalrı ile öğrencinin bakış açısının ve vizyonunun genişletilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenicinin uluslararası vergisel sorunlara yönelik kapasitesinin arttırılması. 2. Farklı ülke uygulamalarının bilinmesi sayesinde ülke vergi rejimine farklı bakış açısı getirebilme.
Dersin İçeriği
Elektronik ticaret, transfer fiyatlaması, çifte vergileme, vergi cenneti, vergi rekabeti gibi uluslararası vergi sorunları ile farkıl ülkelerin vergi rejimleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
6
6
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar
OECD, EConomic Outlook: Foreign Direct Investment. OECD, Guidance on Tax Complicance for Business and Accounting Sortware. OECD, Revenu Statistics. OECD, The OECD's Project on Harmful Tax Practices. Wilson, John D. "Theories of Tax Competition", National Tax Journal, Volume 52, No,2, June 1999. Wilsan, John D. and David E. Wildasin. "Capital Tax Competition:Bane or Boon", Journal of Public Economics, Volume 88, Issue 6, June 2004. Weiner, Joann M. and Hugh J.Ault."The OECD's Report on Harmful Tax Competition", National Tax Journal, Vol.51, No.3,1998. Şener, Orhan. "Uluslararası Vergilemenin İlkeleri", Maliye Yazıları, Sayı:10-12, Aralık 1987. Soydan, Billur Yaltı. "Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Beta Basım, İstanbul 1995. Pehlivan, Osman. Uluslararası Vergi Hukuku, Celepler Matbaacılık, Trabson, 2002. Bilci, Nurettin, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Genel Bilgiler, İktisadi-Mali Konular, Vergilendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
7. haftadan itibaren İlk derste belirlenen bir ülkenin öğrenci tarafından hazırlanması ve sunumunun yapılması. Öğrencinin yeterli düzeyde kaynağa ulaşması. Hoca tarafından verilen taslak metine uyulması. Sunumun bilimsel esaslar alınarak yapılması ve seminer teslimi.
Sınavlar
İlk yedi hafta sonrası, e-ticaret, vergi rekabeti, vergi cennetleri, serbest bölgeler, transfer fiyatlandırması konularından klasik şekilde yapılacak bir ara sınav. İkinci yedi hafta sonrasında, her öğrenciye hazırlamış olduğu ülkeye ilişkin klasik yöntemle yapılacak bir final sınavı.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5