of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY6123
Vergi Politikaları ve Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ramazan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Maliye anabilim dalında eğitim alan öğrencilerinin vergi politikası derslerinde kullanabileceği bilgilerine temel oluşturmak.
Dersin Hedefleri
Vergilerin, teorik özelliklerinden hareketle vergi politikasının amaçları doğrultusunda nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrencilerin, vergilerin bilinen teorik ve politika aracı olma özelliklerini değişik örneklerle daha iyi kavrayarak analiz yapabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergi kavramının tanımı, verginin amaç ve fonksiyonları, vergi tekniği, vergilerin tasnifi, vergileme ilkeleri, vergi politikası, vergilemenin yeniden dağıtıcı rolü, vergileme ve ekonomik kalkınma, vergileme ve kaynak dağılımı, vergi teorisi, vergi politikasının ekonomik istikrar, ekonomik kalkınma, gelir dağılımı ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri, küreselleşmenin vergi politikaları üzerindeki etkileri , Gelir İdaresi’nin kurulma süreci ve maliye teşkilatındaki değişiklikler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Kenan Bulutoğlu,Kamu Ekonomisine Giriş 2-Harvey S. Rosen,Public Finance. 3-P.Musgrave ve R.Musgrave,Public Finance in Theory and Practice. 4- R.Musgrave,The Theory of Public Finance.(Çevirisi de var) 5-Salih Turhan,Vergi Teorisi ve Politikası. 6-Beyhan Ataç,Maliye Politikası. 7-John M.Quigley ve Eugene Smolensky,Modern Public Finance
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
3
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5