of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6102
Endodontide Tanı ve Vital Pulpa Tedavileri
1.00
0.00
0.00
2.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pulpa hastalıklarının özelliklerini, oluşumunu ve sınıflandırılmasını öğrenmek. Ekipman seçimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, endodontik tedavi için ofis düzeni ve temel gereksinimler
Dersin Hedefleri
Pulpa hastalıklarının mekanizmasının sebep sonuç ilişkisini ve sınıflamarını öğrenmek. Endodontik tedavi için gerekli ekipman seçiminde önemli güncel bilgilerin alınması Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun endodontik öneminin kavranması Ofis düzeninde güncel yaklaşımların öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Identify etiologic factors causing pulp inflammation Explain the mechanism of spread of inflammation in the pulp. explain why it is difficult for the pulp to recover from severe injury List spesific and nonspesific mediators of pulpal inflammation. Classify pulpal diseases and their clinical and histologic features. To remember the endodontic armamentarium during endodontic treatment To learn the surgical telescope (lopes) during the endodontic treatment To remember the steps about sterilization and disinfection to remmeber the sterization devices and to learn the new devices to realize the importance of office organization on sterilzation and disinfection to remember the chemicals using to disinfection to discuss the office organization with regard to endodontic treatment to learn current approach about office organization
Dersin İçeriği
Pulpa hastalıklarının ,etiyoloji, sınıflama, mekanizma, histolojji ve patolojisi.Endodontik ekipman seçimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, endodontik tedavi için ofis düzeni ve temel g ereksinimler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
193
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ?Pathways of the Pulp? ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle?s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ?Endodonti?, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ?Principles and Practice of Endodontics?, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ?Endodontide tanı ve tedaviler?, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Literatür taraması
Sınavlar
Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
3
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
3