of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6103
Pulpa Patolojileri Sağlıklı ve Sistemik Hastalıklı Bireylerde Endodontik Tedavi
1.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden 3-Bulem Üreyen Kaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
periapikal hastalıkarın sınıflandırılması, bu hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesi
Dersin Hedefleri
periapikal dokuların anatomisini, fizyolojisini, histolojisi hakkında bilgi vermek ve periapikal hastalıkların teşhis ve tedavisini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Periradiküler dokuların (sement- periodontal ligament- alveoler kemik) embriyolojik gelişiminin, anatomi, histoloji ve fizyolojisinin tanımlanabilmesi 2. Periradiküler patolojinin etiyolojisi, periradiküler lezyonların sınıflandırılması, ayırıcı tanının, lezyon dinamiğinin öğrenilmesi 3. Akut apikal periodontitis teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 4. Akut apikal apse teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 5. Periapikal gronülom teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 6. Periapikal kist teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 7. Kronik apikal apse teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 8. Condensing osteitis teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 9. Semental displazi teşhis ve tedavisinin öğrenilmesi 10. Hangi lezyonların kök kanal tedavisi ile iyileşebileceğinin, gerçek ve cep kistlerinin tanımlarının, periapikal iyileşmede etkili immünolojik ve mikrobiyolojik faktörlerin ve diş hekiminin rolünün bilinmesi, periapikal iyileşmenin değerlendirilmesinde kullanılan indekslerin öğrenilmesi. 11. Analjezik, antibiyotik ve antienflamatuar ajanların kullanım alanlarının, reçete edilmesinin, ağrı ve enfeksiyon kontrolündeki rolünün bilinmesi 12. Periapikal lezyonlu ve lezyonsuz dişlerde kanal tedavisi sonrası başarı oranlarının ve başarıyı etkileyen faktörlerin bilinmesi
Dersin İçeriği
Periapeksin anatomisi, fizyolojisi ve histolojisi Periapikal hastalıkların sınıflaması, Periapikal patoloji Akut apikal periodontitis Akut apikal apse Periapikal gronülom Periapikal kist Kronik apikal apse Condensing osteitis Semental displazi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Literatür taraması
Sınavlar
Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
3
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
3