of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6104
Endodonsiyum Periodonsiyum İlişkisi Periepikal Hastalıklar ve İyileşme
1.00
4.00
4.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden 3-Bulem Üreyen Kaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Endodontide ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin teorik ve pratik olarak bilinmesi
Dersin Hedefleri
1. Doktora öğrencisinin endodontide ileri tanı ve tedavi yöntemlerine hakim olması 2. Kemomekanik temizleme ve şekillendirmedeki ileri teknikleri bilmesi, uygulayabilmeli hasta ve uzman olmayan hekimlere bilgi verebilmesi 3. Kök kanalı doldurulmasındaki ileri tekniklere ve gelişmelere hakim olması 4. Başarı ve başarısızlığı değerlendirmede ileri teknikleri kullanabilmesi, hasta yakınlarını bilgilendirerek kontrollere ikna edebilmesi. 5. Multidisipliner ve/veya tüm ağız tedavi planlamasına uygun tedavi seçeneğini bulabilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Medikal ve dental hikayenin endodontik tanıdaki önemini bilebilmeli ve doğru teşhis koyabilmek için mevcut hastalıkla ilgili hikaye ve semptomlara ait doğru soruları cevaplayabilmeli. 2. Pulpa ve periapikal durumu saptamaya odaklı intraoral muayene yapabilmeli ileri tedavi tekniklerini uygulayabilmeli. 3. Vitalite testlerinin uygulanması, yorumlanması ve kavite testi, selektif anestezi gibi özel yaklaşımların bilinmesi, anamnez, semptomlar, muayene ve testlerden toplanan verilerle tanı koyulabilmesi. 4. Kök kanal tedavisinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını oluşturan durumların, alternatif tedaviler gerektiren problemlerin tanımlanması ve genel tedavi planlamasına uygun endodontik tedavinin seçilmesi. 5. Temizleme ve genişletmede kullanılan aletlerin ve yeni tekniklerin bilinmesi 6. Küre, oval, kum saati, böbrek ve şerit şeklindeki kanalların genişletilmesinde standart ve konik kanalların hazırlanmasında kullanılan tekniklerin uygulanabilmesi 7. İntrakanal medikamentlerin özellikleri ve görevlerinin bilinmesi 8.İdeal kanal dolgu materyalinin özelliklerinin bilinmesi ve yeni materyallerin tanınması 9. Geleneksel ve konik açılı güta perka konlarının farklılıkları ve endikasyonlarının tartışılması ve yeni tekniklerin uygulanabilmesi 10. Başarılı ve başarısız kanal tedavisinin belirtilerinin ve değerlendirme indekslerinin bilinmesi. 11. Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Dersin İçeriği
Kök kanal tedavisinde tanı ve tedavi planlaması, temizleme ve şekillendirme, kanal dolgusu ve endodontik başarının değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
İlgili Literatürün Taranması
Sınavlar
Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
3
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
1