of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6109
Postendodontik Restorasyon
1.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-gül çelik ünal 2-ayşe diljin keçeci 3-murat maden 3-bulem üreyen kaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pulpasız dişlerin tedavisi sırasında sıklıkla karşılaşılan sorunları yanıtlamak ve endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin yaygın restorasyonları hakkında bilgi vermek
Dersin Hedefleri
endodonik tedavi edilmiş dişlerin daimi reestorasyonları hakkında ileri düzeyde bilgi vermek ve tedavi seçeneklerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kanal tedavili dişlerin özellikleri 2. Nonvital Dişlerde biçim değişiklikleri ve Endodontik Tedavinin Etkisi 3. Dentin Yapısı ve Özellikleri kanal tedavili Diş 4. Endodontik Tedavi Diş Kırılma Direnci ve Diş sertliği 5. Nonvital dişlerde stetik değişiklikler ve kanal tedavili dişler 6. Restoratif materyaller ve seçenekler 7. Doğrudan Kompozit Restorasyonlar 8. Dolaylı Restorasyonlar: Kompozit veya Seramik onley 9. Tam kronlar 10. Yapıştırma simanlar 11. Tedavi öncesi değerlendirme ve tedavi stratejisi 12. Tedavi öncesi Değerlendirme 13. Tedavi Stratejisi 14. Klinik prosedürler
Dersin İçeriği
Nonvital Dişlerdeki kompozisyonel değişiklikleri ve Endodontik Tedaviye etkisi ve endododontik olarak tedavi edilmiş dişlerin restorasyonları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Turkey. 4.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 5. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 6. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA 7. Çalışkan M. K: Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Kitabevi, ISBN: 975420490X, Nobel Kitabevi, Ankara, 2006
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Literatür taraması
Sınavlar
yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
2
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
2