of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6111
Bilimsel Araştırma Yöntem ve İlkeleri Mesleki Etik ve Hukuk
1.00
2.00
0.00
2.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Gül ÇELİK ÜNAL 2-A. Diljin KEÇECİ 3-Murat MADEN 3-Bulem ÜREYEN KAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Araştırma yöntemlerini öğrenmek, bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Hedefleri
Bilimsel bir araştırmayı etik kurallar dahilinde planlamak, uygun şekilde veri toplamak, bu verileri tasnif edebilmek ve bilimsel bir sonuç çıkarabilmek ve bu sonuçları bilimsel bir yazı haline getirebilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Araştırma aşamaları Planlama Konu seçimi Ad koyma 2. Amaç belirleme Yöntem saptama Araştırma tipi, Epidemiyoloji, Tanımlayıcı, Kesitsel, Olgu kontrol,ü Kohort, Deneysel Tanı testleri 3. Laboratuar deneyleri Hayvan deneyleri 4. Evren-örnek Örnek/ örnekleme yöntemi Örnek nedir? Örnek seçimi Değişkenler bağımlı d. bağımsız d. 5. Tanım ve kriterler 6. Veri toplama, analiz yönteminin belirlenmesi 7. Zaman çizelgesinin yapılması 8. Veri toplama Veri toplama yöntemleri Soru düzenleme 9. Veri analizi Veri tipleri Verinin özellikleri Gruplardaki kişi sayısı Gruplardaki bağımlılık durumu Hangi test uygulanacağı Veri sunumu 10. Biyoistatistik 11. Araştırma tanımı Araştırma ilkeleri Planlama 12. Araştırmalarda hata kaynakları Rasgele hata Sistematik hata Bias (Yan tutma) Confounding (Kafa karıştırıcılık) Araştırma aşamalarına göre bias 13. Bilimsel araştırmalarda etik sorunlar Etik dışı davranış tanımı Etik dışı davranış türlerinin bilinmesi 14. Yazım Makale, tez, proje bölümleri Bölümlere göre yazımda dikkat edilecek noktalar Kaynak gösterimi
Dersin İçeriği
İleri araştırma yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
.1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Literatür taraması
Sınavlar
yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
5
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
5