of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6112
Endodontik Ekipman (Alet,Cihaz ve Materyaller) Sterilizasyon ve Ergonomi
1.00
0.00
0.00
1.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Bulem Üreyen Kaya 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Diagnostik materyaller ve aletlerin, endodontik enstrümanların, pulpa boşluğunun dezenfeksiyonunda kullanılan, kök kanal dolgu materyallerin incelenmesi
Dersin Hedefleri
1. Endodontide kullanılan geleneksel tüm materyallerin hatırlanması 2. Yeni materyallerin tanıtılması 3. Materyallerin karşılaştırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Diagnostik materyal ve cihazların hatırlanması 2. Endodontide kullanılan el aletlerinin, kanal boşluğunun temizlenmesi ve şekillendirilmesinde kullanılan enstrümanların hatırlanması 3. Kök kanal boyunun tespit edilmesinde kullanılan yeni apex bulucuların öğrenilmesi 4. Geleneksel dezenfeksiyon materyallerinin hatırlanması 5. Dezenfeksiyonda kullanılan yeni materyallerin öğrenilmesi (MTAD, Tetraclean, klorhexidin vb.) 6. Irrigasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan yeni geliştirilmiş sistemlerin öğrenilmesi (EndoActivator, Passive ultrasonik irrigasyon, EndoVac, HealOzone, SAF, Fotoaktivasyon, Ultraviole dezenfeksiyon vb.) 7. Kök kanal dolgu maddeleri ve sistemlerinin öğrenilmesi, karşılaştırılması 8. Endodontide kullanılan yeni materyel ve cihazların karşılaştırıldığı SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin taranmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Endodontide kullanılan materyaller
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2011,tenth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
literatür taraması
Sınavlar
yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
 
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.