of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6113
Endodontide Komplikasyonlar ve Çözümleri
1.00
2.00
2.00
2.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ayşe Diljin Keçeci 0-
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Endodontide karşılaşılan hastaya,dişe ve hekime bağlı komplikasyonların ve çözümlerinin öğrenilmesi.
Dersin Hedefleri
1. Endodontik tedavi sırasında karşılaşılan komplikasyonların tanısının ileri tekniklerle yapılabilmesi, 2. Komplikasyon gelişen hastalara yaklaşımın belirlenmesi, 3. Komplikasyonların çözümlenmesinde ileri tekniklerin uygulanabilmesi, 4. Komplikasyonların çözümlenmesinde multidisipliner yaklaşımların kullanılabilmesi, 5. Komplikasyonlarda tıbbi müdahale, ilaç ve reçete bilgisinin ileri düzeyde olması,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Radyografik teknik ve yorumlamaya bağlı problemlerin belirlenmesi 2. İzolasyon ve giriş kavitesi açılmasına bağlı problemlerin belirlenmesi 3. Kanal ağızlarının belirlenmesi sırasına oluşan problemlerin tanınması 4. Kanalların temizlenmesi ve şekillendirilmesi sırasında oluşan problemlerin belirlenmesi 5. Kök kanalının doldurulması sırasında oluşan problemlerin belirlenmesi 6. Endodontik tedavi görmüş dişlerde oluşan problemlerin belirlenmesi 7. Alet kırıklarının önlenmesi ve idaresi 8. Kanal tedavisinin yenilenmesinin endikasyon ve kontrendikasyonlarının tartışılması 9. Kanal tedavisinin yenilenmesinin kazanç ve risklerinin hastaya aktarılması Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Dersin İçeriği
Teşhis ve tedavi, giriş kavitesi ve izolasyon, kök kanal genişletilmesi ve doldurulması sırasında ve kök kanal tedavili dişlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Literatür taraması
Sınavlar
yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
2
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
1