of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6118
Endodontik Mikrobiyoloji
1.00
0.00
0.00
1.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ayşe Diljin Keçeci
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Endodonti mikrobiyoloji ilişkisinin kavranması, pulpa ve periapikal patolojide rol alan mikroorganizmaların öğrenilmesi
Dersin Hedefleri
1. Endodonti ve mikrobiyoloji ilişkisinin kavranması 2. Endodontik enfeksiyonların hücre kültürü ve moleküler bazda analizleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma. 3. Endodontik bakteriyel patojenlerin virulans faktörlerinin tanımlanması 4. Endodontik enfeksiyonlarda sistemik antibiyotik seçiminin öğrenilmesi 5. Enfeksiyon ağrı ilişkisinin öğrenilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Endodontik enfeksiyonların tanı ve epidemiyolojisinin tanımlanması ve genel öneminin bilinmesi 2. Endodontik enfeksiyonların hücre kültürü analizlerinin tanımlanması 3. Endodontik enfeksiyonların moleküler analizlerin tanımlanması. 4. Periapikal enfeksiyonun mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi 5. Endodontik bakteriyel patojenlerin virulans faktörlerinin tanımlanması 6. Endodontik hastalıklarda virüslerin etkilerinin belirtilmesi 7. Endodontik hastalıklarda mantarların etkilerinin belirtilmesi 8. Endodontik enfeksiyonlar ve ağrının mikrobiyal ilişkisinin bilinmesi 9. Endodontik enfeksiyonlarda sistemik antibiyotik kullanılması 10. Endodontik terapi sırasında bölgesel antimikrobiyal ilaçların kullanılması 11. Endodontik enfeksiyonlu dişlerin tedaviden sonraki takibinin yapılması 12. Endodontik enfeksiyonlar ve sistemik hastalık ilişkisinin bilinmesi
Dersin İçeriği
Endodontik enfeksiyonların mikrobiyolojik yönden tanısı, Endodontik patojenler ve virulans faktörleri, Periapikal enfeksiyonlar, Antimikrobiyaller, Sistemik hastalıklar ve endodontik enfeksiyonlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3. 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA 6. Ashraf F. Endodontic Microbiology ISBN: 978-0-8138-2646-2 2009, Wiley-Blackwell
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
2
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
1