of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6119
Kök Kanalının Genişletilmesi, Doldurulması ve Olası Komplikasyonlar
1.00
2.00
2.00
2.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Gül ÇELİK ÜNAL 2-ayşe diljin keçeci 3-murat maden 3-bulem üreyen kaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Klasik kök kanal genişletme tekniklerine ilaveten yeni kök kanal genişletme tekniklerinin öğrenilmesi ve kliniğe uyarlanması, Kök kanalının doldurulmasında geliştirilen yeni teknik ve materyallerin pratik ve teorik olarak bilinmesi
Dersin Hedefleri
Yeni kök kanal tekniklerinin öğrenilmesi Klasik yöntemlerle birlikte yeni tekniklerin kombinasyonunu uygulayabilmek operatorun kendine en uygun yöntemi seçebilmesine yardımcı olmak Kök kanalının doldurulmasında kullanılan geleneksel yöntemlerin hatırlatılması Doldurmada yeni materyal ve tekniklerin tanıtılması Teknik ve materyallerin karşılaştırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
2. NiTi döner aletlerin özelliklerinin bilinmesi 3. Döner sistemlerin çeşitlerinin belirlenmesi 4. yeni döner sistemleri kullanma tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması 5. Döner sistemleri uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar 6. NiTi döner aletlerin kırılması ve kırılmaya neden olan faktörler 1. NiTi alaşımının özelliklerinin ve NiTi aletlerinin tanımlanması 7. Döner sistemleri uygularken kullanılan elektrikli ve havalı motorların özelliklerinin bilinmesi 8. Klasik yöntemlerle kombine kullanımının öğrenilmesi Geleneksel kök kanal doldurma tekniğinin hatırlanması (lateral kondensasyon) Sıcak vertikal kondensasyon tekniğinin öğrenilmesi Devamlı ısı uygulanan tekniğin öğrenilmesi Termoplastik enjeksiyon tekniğinin (Obtura II, Ultrafil 3D) öğrenilmesi Taşıyıcı sistemli gutta-perka tekniklerinin (Thermafill, Successfil, Simplifil) öğrenilmesi Termomekanik sıkıştırma tekniğinin öğrenilmesi Geliştirilen yeni doldurma sistemlerinin (Epiphany, Next, RealSeal)öğrenilmesi EndoRez sisteminin öğrenilemsi Geliştirilen sistemlerin literatür takibinin yapılması
Dersin İçeriği
Ni-ti alaşım ve özellikleri, elektrikli motor ve özellikleri, profile, protaper, race, revo-s, saf, Kök kanal doldurulmasında kullanılan materyal ve teknikler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Literatür taramsı
Sınavlar
yazlı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
5
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
5