of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI1110
Stratejik İstihbarat ve Dış Politika Yapımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Erjada Progonati
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, dış politika yapımında, karar verme sürecinin en önemli öğelerden birisi olan istihbaratın, üretim süreçlerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bilginin nasıl üretildiği bilmeden politik karar alma süreçlerinin nasıl işlediğini anlamak zordur. Stratejik istihbarat, bir hedef devletin bütün ulusal güç unsurlarının tespit edilmesi ile olası taktik ve stratejik hamlelerinin ne olabileceğini öngörmeye yarayan bir disiplindir.
Dersin Hedefleri
Bu dersin sonunda, katılımcılar, istihbarat biliminin teorisine, istihbaratın üretim süreçleri ve bir bilimsel araştırma yöntemleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıklarının neler olduğuna yönelik kapsamlı bir donanıma sahip olacaklardır.
Ayrıca, stratejik istihbaratın bir devletin dış politika yapımındaki etkisi anlaşılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Stratejik istihbaratın tanımı ve önemi ortaya çıkacaktır. 2. Stratejik istihabartın unsurları izah edilecektir. 3. Stratejik istihbaratın dış politikadaki etkisi ortaya çıkacaktır. 4. Stratejik istihbaratın başarısızlığı ve bununla ilgili çözüm üretimi
1. Stratejik istihbaratın tanımı ve önemi ortaya çıkacaktır. 2. Stratejik istihabaratın unsurları izah edilecektir. 3. Stratejik istihbaratın dış politikadaki etkisi ortaya çıkacaktır. 4. Stratejik istihbaratın başarısızlığı ve bununla ilgili çözüm üretimi
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde: istihbaratın tanımı, önemi, tarihsel ve üretim süreçleri, stratejik istihbaratın dış politika yapımındaki rolü, biyografik istihbarat, politik istihbarat, askeri istihbarat, coğrafi istihbarat, ekonomik istihbarat, kültürel istihbarat, açık kaynak istihbaratı ve ilimsellik sorunu, İstihbarat analizinde belirsizlikle mücadele yöntemleri, dış politika enstrümanı olarak örtülü operasyonlar, istihbarat başarısızlığına yönelik çözüm önerileri yer alacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
2
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
14
60
Ödevler
12
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ümit Özdağ, İstihbarat teorisi
Yusuf Özer , Kültürel İstihbarat
Don Mcdowell, Strategic İntelligence
Diğer Kaynaklar
Sherman Kent, Stratejik istihbarat
John D. Stempel, Diplomacy and Intelligence
Jozef Bátora, Diplomacy and People
Bruce Bueno de Mesquita, Foreign Policy Analysis and Rational Choice Models
Valerie Hudson,Foreign Policy Analysis: Origins (1954–93) and Contestations
James M. Goldgeier, Foreign Policy Decision Making
David Bruléand Alex Mintz, Foreign Policy Decision Making: Evolution, Models, and Methods
Michael Herman, Intelligence and policy: A comment
Reginald Hibbert,Intelligence and policy.
Thomas E. Copeland,Intelligence Failure Theory

Materyal
Dokümanlar
Ekstra dokümanlar olursa ders gününden bir hafta önce e-mail ile gönderilecektir.
Ödevler
Her hafta ödev hazırlanacak. Ayrıca bir konu seçilerek dönem sonunda sunum yapılacaktır.
Sınavlar
Bir sınav vizede, bir sınav da finalde toplamda iki sınav olacaktır. Sınavlar, derslerde alınan bilgileri kapsamakatdır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5