of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI1113
Küresel Siyaset ve Diplomasi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Adem ali İren
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanıldığı günümüzde, yeni liberal ideolojinin ve küreselleşme olgusunun da etkisiyle diplomasi anlayışının değişime uğraması ve bununla birlikte kamu yönetiminde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik dönüşümlerin yaşanması çalışmanın temel konularından birini teşkil etmektedir.
Dersin Hedefleri
Diplomasiyi Kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Diplomasiyi Kavramak
Dersin İçeriği
Klasik diplomaside yer alan geleneksel ve izole yöntemlerin kamuoyu diplomasiyle birlikte geçirmiş olduğu dönüşümün zirvesini oluşturan dijital diplomasi küresel ilişkilerin ve ana oyun kurucuların gündemine çoktan girmeyi başarmıştır. Danimarka’nın dijital büyükelçi ataması dijital diplomasinin geleceği hakkında önemli ipuçları vermektedir. Öte yandan dünya liderlerinin twitter mesajları üzerinden diplomasiye yön verme gayreti daha şimdiden twitter ve diplomasi kelimelerinden oluşan twiplomasi (twiplomacy) gibi kavramların güncel küresel siyasete girmesine neden olmuştur. Küresel ilişkilerin yürütülüş biçimini ifade eden diplomasi mana bakımından değişmese de içerik ve yöntem bakımından küresel çapta siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin seyrine yön verecek modernizasyonun önemli öncülerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan küreselleşen ilişkilerin ihtiyaç duyduğu dijitalleşmiş siyaset kavramlarının anlaşılması ve küresel siyasetin kavranmasını hedefleyen bu ders uluslararası aktörlerin dijital platformdaki davranış biçimlerini ve diplomatik hamleleri analiz edecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
20
20
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
60
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
QWRFqw
Diğer Kaynaklar
DF
Materyal
Dokümanlar
EDQ
Ödevler
QEDQ
Sınavlar
EQ
Materyal Diğer
DQE
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5