of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI1114
Uluslararası Siyaset ve Liderlik Karşılaştırmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Esra ZEYNEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1. Uluslararası siyaset konusundaki önemli olayları ve önemli kişileri öğrenmek
2. Liderlik kuramlarını öğrenmek
3. Uluslararası Siyasi Liderlerin liderlik yaklaşımlarını analiz edebilmek ve yorumlamak
3. Dünya siyaseti ile ulusal siyaset arasındaki bağlantıları kurma.
4. Küreselleşme le birlikte değişen koşullar karşısında geliştirilen politikaları ve liderlik tarzlarını yorumlamak
Dersin Hedefleri
Uluslararası siyaset konusundaki önemli olayları ve önemli kişileri öğrenmek
Liderlik kuramlarını öğrenmek
Uluslararası Siyasi Liderlerin liderlik yaklaşımlarını analiz edebilmek ve yorumlamak
Küreselleşme le birlikte değişen koşullar karşısında geliştirilen politikaları ve liderlik tarzlarını yorumlamak
Dünya siyaseti ile ulusal siyaset arasındaki bağlantıları kurma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Uluslararası siyaset konusundaki önemli olayları ve önemli kişileri öğrenmek
Liderlik kuramlarını öğrenmek
Uluslararası Siyasi Liderlerin liderlik yaklaşımlarını analiz edebilmek ve yorumlamak
Küreselleşme le birlikte değişen koşullar karşısında geliştirilen politikaları ve liderlik tarzlarını yorumlamak
Uluslararası Siyaset ve Liderlik Konularında etkili sunum yapma yeteneği kazanmak
Uluslararası Siyaset ve Liderlik Konularında bilimsel yayın yapma yeteneği kazanmak
Dersin İçeriği
Uluslararası Siyasette Liderlik Tarzları ve Karşılaştırması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
1
20
Ödevler
2
10
20
Devam
14
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
1
28
28
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Güncel Makaleler
Diğer Kaynaklar
Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme, Der: H.Wllams&M.Wrght,T.Evans.,Siyasal Yayınevi,Ankara,2007.
Uluslar arası Politika; İlkeler,Kavramlar,Kurumlar. Mehmet Gönlübol,Syasal Ktabev,Ankara,2000.
Küreselleşme Sorgulanıyor., P.Hrst&G.Thompson. Dost Kitabevi,Ankara,2003.
Prof.Dr.Hüseyin Bağcı’nın güncel makaleler (Orta-doğu)
Örgütsel Davranış, Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz, Beta Basım, İstanbul, 2017
Bass and Avolio'nun makaleleri
Liderlik üzerine makaleler
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5