of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5112
Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Timuçin KODAMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirerek ilişkilerin geleceğine ve uluslararası ortama etkisine ilişkin öngörülerde bulunulması
Dersin Hedefleri
Türkiye- Türk cumhuriyetleri arasındaki ilikileri incelemek Yeni Türk Cumhuriyetleri hakkıda Türk dış politikasının analizini yapmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ekonomik ve uluslararası ilişkiler bakımından bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetleri?ni ve bölgeyi anlama Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye için yeni fırsatlar
Dersin İçeriği
Yeni Türk Cumhuriyetleri?nin iktisadi ve idari yapıları, Türkiye ile ekonomik, sosyal, kültürel vb. ilişkileri ve geleceğe yönelik öngörüler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
- Mütercimler, E., ‘21. Yüzyılın Eşiğinde Uluslararası Sistem ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli’, ISBN: 9757787299, Anahtar Kitaplar, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Azerbaycan Türkleri Tarihi. (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Serisi-1)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Kazak Türkleri Tarihi 'Kazakların Uyanışı' (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Serisi - 2)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Kırgız Türkleri Tarihi (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi - 3)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Türkmen Tarihi (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Serisi - 5)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. -Timuçin KODAMAN,Azerbaycan Petrollerinin Uluslararası Politikadaki Önemi ve Türkiye,AÜSBE Basılmamış doktora tezi,Ankara ,2002.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
 
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme