of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5116
Avrupa Birliği'nin Siyasi Tarihi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Entegrasyon teorilerinin incelenmesi ve Avrupa Birliği örneğinin geçmişten günümüze kat ettiği yolun ortaya konulması
Dersin Hedefleri
Avrupa Birliğinin ekonomik ve siyasi gelişimini ve bugün geldiği noktayı bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Entegrasyon teorileri hakkında bilgi sahibi olma Avrupa Birliği’nin fikri temellerini bilmek Avrupa Birliğinin ekonomik ve siyasi gelişimini bilmek Avrupa Birliği’nin bugün geldiği noktayı bilmek
Dersin İçeriği
Avrupa Birliği’nin fikri ve tarihi temellerini ve günümüzde geldiği noktanın incelenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
• Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul • Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul • Social partnership in the European Union / edited by Hugh Compston and Justin Greenwood, New York : Palgrave, 2001 • The European Union and the social dimension of globalization : how the EU influences the world / edited by Jan Orbie and Lisa Tortell, New York : Routledge, 2009. • Avrupa Birliği tarihi = Europe recast : a history of European Union / Desmond Dinan ; çev., Hale Akay, İstanbul : Kitap Yayınevi, 2008 • Making history : European integration and institutional change at fifty / edited by Sophie Meunier and Kathleen R. McNamara, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007 • Grant, Neil, History of the European Union (EU) [poster] / produced for the EU by Bender Richardson White ; author, Neil Grant ; illustrators, Pamela Hewetson and Nick Hewetson ; maps, Stefan Chabluk, European Commission, Directorate-General for Press and Communication, Brussels 2001. • Booker, Christopher, The great deception : a secret history of the European Union / Christopher Booker and Richard North, London : Continuum, 2005. • The European Union : history, institutions, economics and policies / Ali M. El-Agraa with edited contributions, London : Prentice Hall Europe, 1998.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
 
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme