of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5117
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı, gelişimi ve geleceğinin kavranması. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişim çizgisi içinde ortaya konulması ve Avrupa Birliğinin Türkiye’ye etkilerinin tartışılması
Dersin Hedefleri
Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini analiz edebilmek ve Türkiye-AB ilişkilerindeki problem alanlarının tespit edebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı ve gelişimin anlar 2) Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini analiz edebilir 3) Türkiye-AB ilişkilerindeki problem alanlarının tespit edebilir 4) AB’nin üye ülkelere etkisini analiz edebilir
Dersin İçeriği
Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı, AB’nin oluşumunu sağlayan temel belgelerin incelenmesi, Türkiye AB ilişkileri, AB’nin etkileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
16
32
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yukarıda belirtilen kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2005; Meral Tecer, Avrupa Birliği ve Türkiye Sorular-Yanıtlar, TODAİE,Ankara 2007; A.Argun Akdoğan, Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, TODAİE, Ankara 2008; Uğur Ömürgönülşen-M.Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınları, Ankara 2007; ARIKAN Yeşeren Eliçin, “Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgecilik”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Ed. Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Alfa Aktüel, Bursa, 2006, s. 107-128; CANATAN Bilal, Yerellik İlkesi, Galeri Kültür Yayınevi, Ankara, 2001; GÜNUĞUR Haluk, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi, Ankara, 2007; KELEŞ Ruşen, Avrupa’nın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı, Ankara, 1999; Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
 
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme