of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5119
Soğuk Savaş ve Sonrasında Avrupada Güvenlik
6.00
0.00
0.00
6.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Soğuk Savaş ve sonrasında Avrupa’daki güvenlik anlayışının ve güvenlik yapılanmalarının öğrenciye kazandırılması
Dersin Hedefleri
Soğuk Savaş sürecinde Avrupa güvenliği ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle ile değişen güvenlik anlayışının ve kurumlarının analiz edebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Soğuk Savaş döneminde Avrupa’da güvenlik yapılanmasının öğrenilmesi Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa güvenlik anlayışında meydana gelen değişiklikler
Dersin İçeriği
Soğuk Savaş’ın başlaması ve bitimi ile Avrupa’da değişen güvenlik anlayışının ve kurumlarının analizi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Gürkaynak Muharrem, Avrupa’da Savunma ve Güvenlik, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004. Çakmak Haydar, Avrupa Güvenliği, Akçağ Yayınları, Ankara 2003. Wallace, William (2005), Foreign and Security Policy, Helen Wallace and William Wallace Policy-Making in the European Union, Oxford University Pres, Oxford. White, Brian (2001), Understanding European Foreign Policy, Palgrave, New York. Smith, Hazel (2002), European Union Foreign Policy, Pluto Pres, London. Smith, Michael E. (2004), Europe’s Foreign and Security Policy, Cambridge University Press, Cambridge. Emil Kirchner and James Sperling, EU security governance, Manchester University Pres, Manchester, 2007 Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe, Cambridge University Pres, 2003 Dick Leonard, Guide to the European Union, Profile Books Ltd, London, 2005. Robert E. Hunter, European Security and Defense Policy: NATO´s Companion or Competitor?, Rand Corporation, 2002.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
 
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme