of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5120
Uluslararası Güvenlik Teorileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Selim Kanat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Uluslararası güvenlik teorilerinin incelenmesi
Dersin Hedefleri
Uluslararası güvenlik teorilerinin anlaşılması Güncel olayların güvenlik teoriler ışığında yorumlanması Uluslararası ilişkiler teorilerinin güvenlik anlayışlarının ortaya konulması
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Uluslararası güvenlik kavramının açıklanması, tarihsel ve felsefik köklerinin ortaya konulması, uluslararası ilişkiler teorilerinin güvenlik anlayışları, tarihsel ve güncel olayların güvenlik perspektifinden yorumlanması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa 2008. ARMAOĞLU, Fahir, 20. yy. Siyasi Tarihi, 17. Baskı, Alkım Yayınevi, Ocak 2010, ART, Robert J.; JERVIS, Robert, International Politics, Ninth Edition, Pearson Education Press, NY 2009. BLACK, Jeremy, Top, Tüfek ve Süngü-Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815, (Çev.Yavuz Alogan) Kitap Yayınevi, İstanbul 2003. BULL, Hedley, Anarchical Society, Third Edition, Palgrave Publishing, New York, 2002. CARR, Edward Hallet, The Twenty Years? Crisis 1919-1939, Harper Torchbooks, USA 1964. ÇOMAK, Hasret, Avrupa?da Yeni Güvenlik Anlayışları ve Türkiye, Tasam Yayınları, İstanbul 2005 DEDEOĞLU, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul 2008. DONNELLY, Jack, Realism and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2000
Diğer Kaynaklar
The Socialists and the War, Elibron Classics, New York 1995. ?Agreement on the Cessation of the Military Provisions of the Warsaw Pact, February 25, 1991? ACardboard Castle? An Insıde Hıstory Of The Warsaw Pact, 1955?1991 (Ed. Mastny Vojtech; Byrne, Malcolm) Central European University Press, Budapest New York 2005, A/PV.2282 and Corr.1, 13 November 1974. http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/A238EC7A3E13EED18525624A007697EC ROUSSEAU, Jean Jaques, Discourse on Inequality, http://www.munseys.com/diskone/ineq.pdf
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
4