of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5121
Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Pratik
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Selim KAnat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
.Klasik ve güncel uluslararası ilişkiler teorileri ışığında dış politika olaylarını yorumlama yeteneği kazanmak
Dersin Hedefleri
Uluslararası ilişkiler teorilerini açıklamak Güncel olaylar ile teoriler arasında bağlantı kurabilmek Siyasi tarih bilgileri ile teori bilgilerini bağdaştırabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
.Uluslararası ilişkiler bilimi ve uluslararası ilişkiler teorileri, klasik uluslar arası ilişkiler teorileri Siyasal İdealizm, Liberalizm ve Rasyonalizm, siyasal gerçekçilik (realizm), Neorealizm (ingiliz okulu, yapısalcı realizm), Kritik Teori, Konstrüktivizm, Dünya Sistemi Teorisi, Değişim Teorisi Postmodernizm, Yeşil Teori ve Feminizm
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
16
32
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Scott Burchill, Richard Davetak and Andrew Linklater (eds.), Theories of International Relations, New York: Palgrave, 2001 Andrew Linklater (ed.), Critical Concepts in Political Science, New York: Routledge, 2000; J.N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, New Jersey: Princeton University Press, 1990 K. N. Waltz, K. N., Theory of International Politics, Massachusetts: Addison-Wesley, 1979. ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa 2008. ART, Robert J.; JERVIS, Robert, International Politics, Ninth Edition, Pearson Education Press, NY 2009. BULL, Hedley, Anarchical Society, Third Edition, Palgrave Publishing, New York, 2002. CARR, Edward Hallet, The Twenty Years’ Crisis 1919-1939, Harper Torchbooks, USA 1964 DOUGHERTY, James; PFALTZGRAFF, Robert L. Jr., Contending Theories of International Relations, Harper Collins Publishers, UK 1990.
Diğer Kaynaklar
.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5