of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5130
AB Sağlık Turizmi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan ERDEM
Dersin Yardımcıları
7-Dilruba İZGÜDEN
7-Seyhan ÖZDEMİR
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında Sağlık turizmi kavramının çerçevesinin çizilmesi, sağlık kuruluşlarına bağlı olarak meydana gelen nüfus hareketleri, medikal turizmi, termal turizmi, yaşlı turizmi, SPA ve wellness turizmi, engelli turizmi, AB ve Türkiye?de sağlık turizm merkezleri, sağlık turizminin planlanması ve yönetilmesi konuları incelenmektedir.
Dersin Hedefleri
Sağlık turizmi ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sağlık turizmi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Sağlık Turizmi, medikal turizm, termal turizm, Spa ve Wellness uygulamaları, ileri yaş ve engelli turizmi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
1
50
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğrencilerin hazırladıkları sunumlar ve materyaller
Diğer Kaynaklar
1. İçöz, Onur (2009), Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin olanakları, Journal of Yasar University, 4(14), 2257-2279. 2. Ülker, İsmail (1988) Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması, Kültür Bakanlığı Yayınevi, Ankara. 3. Altes, A.Garcia (2005): “The development of Health Tourism Services”, Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 1, ss. 262-266. 4. Akat, Ömer (2000): Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Ekin Kitabevi, Bursa. 5. Koyuncu, Sevim (2003): Turist Sağlığı Turist Sigortası ve Tüketicinin Korunması, Detay Yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Döneme göre güncellenen ders kaynakları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5