of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5141
Bilimsel Araştırma Teknikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilimsel araştırmanın nitelikleri hakkında bilgi kazandırılması
2. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması
3. Araştırma sorusu-araştırma yöntemi ilişkisi hakkında kavrayış sağlanması.
4. Bilimsel araştırma önerisi geliştirebilme yetisinin kazandırılması
Dersin Hedefleri
Dersin hedefi öğrencilere pratik bilgi vererek akademik alanda nasıl çalışma yürümeleri gerektiğini göstermektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar: 1. Bilimsel araştırmaları diğer araştırmalardan ayıran nitelikler (bilgi) 2. Bilimsel araştırma yöntemleri (bilgi) 3. Araştırma sorusuna bağlı olarak araştırma yöntemi seçmek 4. Bilimsel bir araştırma önerisi geliştirme (beceri)
Dersin İçeriği
Araştırma yaklaşımları:
Nicel araştırma tasarımları, nitel araştırma tasarımları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin
karşılaştırılması. Nicel araştırmanın doğası, çeşitleri ve konuları. Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve
veri analizi. Araştırma problemi tanımlama yolları. Kütüphane kaynaklarının kullanımı ve literatür
araştırması. Nitel Araştırma Modülü: Nitel araştırmaya giriş, veri toplama yöntemleri. Gözlem. Görüşme.
Vaka Çalışması Yöntemi. Nitel veri analizi. Veriye dayalı teori oluşturma
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
1
40
Ödevler
   
Devam
0
20
Sunum
   
Uygulama
0
0
Proje
   
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
   
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Araştırma Yöntenleri
Diğer Kaynaklar
Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. *Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. *Karasar, N. (2007). Araştırmalarda rapor hazırlama. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. *Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Beşinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
3
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
3