of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5143
Rus Dış Politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Özlem Demirkıran
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Rus dış politikasının iç politika, bölgesel politikalar ve küresel sistem analizi boyutlarında incelenmesi
Dersin Hedefleri
Öğrencilere Rus dış ve güvenlik politikaları konusunda yorum yapma yeteneği sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin sonunda öğrenciler, Soğuk Savaş sırasındaki süpergüç arasındaki mücadeleyi ve Rusya Federasyonu’nun iç politikasının temel konularını anlatabilirler.
Dünyanın farklı bölgelerine yönelik Rus dış politikasını yorumlayabilirler.
1990’lardaki ve 2000’lerdeki Rus dış politikalarını karşılaştırabilirler.
Dersin İçeriği
Sovyetler Birliği'nden günümüze Rus dış politikası, ABD, Avrupa ile ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna, Orta Asya ve Kafkasya, Çin, Ortadoğu ve Türkiye'ye yönelik politikaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
60
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kullanılmamaktadır.
Diğer Kaynaklar
Elnur Hasan Mikail, Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası, İstanbul: IQ Yayıncılık, 2007.
İlyas Kamalov, Moskova'nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2008.
Boris Kagarlitski, Çevrenin İmparatorluğu Rusya ve Dünya Sistemi, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2007.
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul: Selenge Yayınları, 2010.
Asem N. Hekimoğlu, Rusya Dış Politikası I, Ankara: Vadi Yayınları, 2007.
Robert Legvold, Russian Foreign Policy in the Twenty-first Century and the Shadow of the Past, Studies of the Harriman Institute, Columbia University, 2007.
Andrei P. Tsygankov. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2013.
Jeffrey Mankoff. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Lanham: Rowman and Littlefield, 2009.
Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee, Vidya Nadkarni. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems Enduring Interests. London: Routledge, 2014.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
3