of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5144
Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Özlem Demirkıran
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası ilişkileri disiplinlerarası bir yaklaşımla yorum yapabilme yeteneğini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin Asya-Pasifik bölgesinin bölgesel ve küresel boyutta siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkilerine genel bir bakış açısı kazanması
Küresel ve bölgesel aktörlerin politikalarının özelliklerini algılaması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin sonunda öğrenciler, Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik konumunu öğrenebilirler.
Küresel ve bölgesel güç dengesi bağlamında Asya-Pasifik’te büyük güçlerin temel politikalarını anlatabilirler.
20. yüzyılın başından bugüne bölgedeki temel uluslararası problemleri analiz edebilir ve temel bölgesel güçlerin başlıca dış politikaları konusunda yorum yapabilirler.
Dersin İçeriği
19. yüzyılın başından bugüne kadar Asya-Pasifik bölgesindeki siyasi süreçlerin tanıtılması, bölgesel ve küresel güçlerin politikalarının değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
60
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
30
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kullanılmamaktadır
Diğer Kaynaklar
David Shambaugh and Michael Yahuda. International Relations of Asia, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2014.
David C. Kang. China Rising: Peace, Power and Order in East Asia, Columbia University Press, USA, 2007.
John Ikenberry and Michael Mastanduno. International Relations Theory and the Asia Pacific, New York: Columbia University Press, 2003.
Michael B. Yahuda. The International Politics of the Asia-Pacific, New York: Routledge Curzon, 2011.
William H. Overholt (Cev: Fatih Tokatli). Asya, Amerika ve Jeopolitigin Donusumu, Istanbul: Efil, 2011.
Zbigniew Brzezinski. Büyük Satranç Tahtası: Amerika'nın küresel üstünlüğü ve bunun jeopolitik gereklilikleri, Çev. Yelda Türedi, İstanbul: İnkılap yayınları, 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
2