of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9506
AB?nin KOBİ Politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
AB?de toplam işletmelerin %99,8?ini oluşturan KOBİ?ler, yarattıkları katma değer ve istihdam bakımından ekonomide önemli bir yere sahiptirler. AB?nin KOBİ?lere yönelik politikası temelde işletmelerin kurulması, büyümesi ve gelişmeleri için uygun ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu politika, aynı zamanda işletmelerin yenilik yaratma, yeni pazarlara ulaşma ve yeni ekonomi olarak adlandırılan bilgi ekonomisine adapte olma kapasitelerini geliştirmeyi temel almaktadır. Bu bilgilerin ışığında, derste gerek AB düzeyinde gerek üye ülkelerde KOBİ?lere yönelik programlar ve politika araçları hakkında bilgiler verilecek ve uygulamalar hakkındaki görüşler aktarılacaktır. Ayrıca AB KOBİ politikalarının Türk KOBİ?lerine yansımaları da irdelenecek bir diğer konu başlığı olacaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Sema Gençay Çapanoğlu, Avrupa Birliği'nin KOBİ Politikası, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, 2003 2. Avrupa Birliği’nin Girişimcilik Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Haziran 2001 3. Birgit Hegge, SMEs and European integration: internationalisation strategies 4. 12. cilt/Routledge studies in the European economy, 2002 5. Observatory of European SME’s, 2002 SME’s in Focus, European Commission, 2003 6. İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği’nin KOBİ Politikası, 15 Soruda 15 AB Politikası Serisi, No:5, İstanbul, Ekim 2003 7. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı 8. EU Commission. AB için Küçük İşletmeler Yasası (A Small Business Act for Europe-SBE), Brüssels, 2008.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
4