of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9507
AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Mustafa Zihni Tunca
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilim, teknoloji ve ekonomik performans arasındaki ilişki son kırk yıldır toplumsal tartışmaların gündemini oluşturmaktadır. Bilim ve teknoloji politikaları dünyanın en başarılı entegrasyon girişimi olarak kabul edilen Avrupa Birliği?nin gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Avrupa Birliği bilim ve teknoloji politikalarının en önemli aracı doğa, mühendislik ve sosyal bilimlerden oluşan geniş bir alanı kapsayan araştırma ve teknolojik Gelişmeye Yönelik Çerçeve Programları olmuştur. Son Çerçeve Programı da, bilim ve teknoloji politikaları kapsamında temel araştırma alanlarının ve Avrupa Birliği?nin rekabet edebilirliğinin desteklenmesini öngörmektedir. Türkiye?nin de bu çerçeve programa tam katılımı ileriye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken sonuçlarının iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu dersin amacıda AB?nin ve üyelik sürecindeki Türkiye?nin Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikalarını derinlemesine irdelemektir.
Dersin Hedefleri
-
Dersin Öğrenme Çıktıları
-
Dersin İçeriği
-
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
1
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
1. Zeynep Kaplan, Avrupa Birliği’nde bilim ve teknoloji politikaları ve adaylık sürecinde Türkiye’nin uyumu, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/04-05.pdf. 2. Ç. İleri, Avrupa Birliği?nin Bilim ve Araştırma Politikası, 15 Soruda 15 AB Politikası Serisi No:15, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Aralık, İstanbul, 2003. 3. H. Cansevdi, Avrupa Birliği’nin Bilim, Araştırma ve Eğitim Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Kitap 19, İstanbul, Mart, 2004. 4. Saadet İyidoğan, “Avrupa Birliği Sanayi ve Teknoloji Politikaları Paradoksu”, Ed: Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Kitapları, 2003.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
3