of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9511
AB Yönetsel Sistemi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Çiğdem Akman
1-Murat Okcu
Dersin Yardımcıları
3-Çiğdem Akman
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ikinci dünya savaşından sonra kurumsal yapılanma ve gelişmesini tamamlayan AB?nin yönetsel açıdan nasıl bir sistem kurmaya çalıştığını özellikle AB Antlaşmasından sonra siyasi bir birlik haline gelmesinin üye ve aday devletlerin ulusal yönetim, politika tasarım ve kamu personelleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ders, birbiriyle ilintili ve etkileşim içinde olan Avrupalılaşma, Avrupa yönetsel alanı ve çok düzlemli yönetişim ile ilgili teorik ve pratik tartışmalar etrafında şekillenmektedir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı ikinci dünya savaşından sonra kurumsal yapılanma ve gelişmesini tamamlayan AB?nin yönetsel açıdan nasıl bir sistem kurmaya çalıştığını özellikle AB Antlaşmasından sonra siyasi bir birlik haline gelmesinin üye ve aday devletlerin ulusal yönetim, politika tasarım ve kamu personelleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ders, birbiriyle ilintili ve etkileşim içinde olan Avrupalılaşma, Avrupa yönetsel alanı ve çok düzlemli yönetişim ile ilgili teorik ve pratik tartışmalar etrafında şekillenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
60
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
B
Diğer Kaynaklar
1. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2007. 2. Şaban H. Çalış, Avrupa Birliği: Tarihi, Kurumları ve Niteliği, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2006. 3. Enver Bozkurt vd., Avrupa Birliği Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008. 4. Murat OKCU, Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması, "Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri-Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar" Harun Arıkan ve Muhsin Kar (Editörler), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sf. 141-159. 5. Murat OKCU, İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve Avrupalılaşma, Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi (ed. Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt) içinde, Gazi Kitabevi, Ankara (Mehmet Aktel ve Uysal Kerman ile birlikte).
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5