of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9512
AB Enerji Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Birlik tarihi boyunca enerji her zaman için gündem de olmuştur. Hatta bazı kaynakların barış amacı ile kurulan birliğin savaş nedeni olan enerji konusunda bir araya gelerek konun önemine vurgu yapmaktadırlar. Ancak birliğin kuruluşunda önemli rol oynayan EURATOM ve AKÇT?ye rağmen günümüze kadar henüz net bir ortak enerji politikasının olmadığı görülmektedir. 1990 yılından sonra komisyonun çabaları sonucu birlik genelinde ortak bir enerji politikasının temeli için ortak ilklerin saptanması olmuştur. Bu dersin amacı da, Birlik enerji politikasının tarihçesi, ortak ilkeleri, Avrupa Birliği enerji politikası ile çevre politikası arasındaki ilişki ve Türkiye?nin enerji müktesebatının AB enerji müktesebatı ile ne denli uyumlu olduğunu ve neler yapıldığını ortaya koymaktır
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası: Sorunlar Ve Muhtemel Çözümler, USAK Yayınları, İstanbul, 2009. 2. AB mevzuatı, http://ec.europa.eu/scadplus/leg/en/s14000.htm 3. Tüm AB enerji verimliliği tedbirlerinin genel değerlendirmesi, http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/end_use_en.htm 4. Akıllı Enerji- AB’nin enerji verimliliği tedbirleri için fon mekanizmasıdır, http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 5. Avrupa Komisyonu Yönergesi –enerji ve taşımacılık; enerji verimliliği için çalışan kurumlar desteklemek için verilen hizmet, http://www.managenergy.net/ 6. Enerji Verimliliği Eylem Planı, http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
3