of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9515
AB, Küreselleşme, Kent ve Kentsel Problemler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ders küreselleşmenin, kentsel büyüme, kentselleşme, göç, küresel kentler gibi temel terimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ders aynı zamanda ulusların ve kentlerin küreselleşmesini ve Avrupadaki kentleşmelerin değişik türlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Neticede kentsel ve kamusal politikalar, refah politkaları, çevrsel politikalar, kamu kavramı, küresel şehirler bağlamında incelenecektir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
2
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. S. Sassen, 2001, ?Cities in the Global Economy?, in Handbook of Urban Studies, SAGE Publications, accessed on 14 Apr. 2010, <http://www.sage-ereference.com/hdbk_urban/Article_n16.html>. 2. M. Abrahamson, 2004, Global Cities, Oxford University Press, New York. 3. F. Jameson, 2003, ?Future City?, New Left Review, 21, May-June, p. 65-79. 4. D. Clark, 1996, Urban World/Global City, Routledge, London, New York. 5. D. Massey, 1999, ?Cities in the World? (Magacities and Global Cities) in City Worlds, pp. 109-118, ed. By. D. Massey, J. Allen & S. Pile, Routledge, London, New York. 6. S. Pile, 1999, ?What is a City?? in City Worlds, ed. By. D. Massey, J. Allen & S. Pile, pp. 5-49, Routledge, London, New York. 7. H. Gül, 1997, ?Yoksulluk, Kentsel Yeniden Kalkındırma ve Dallas Maple Avenue Örneği?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, s. 91?104. 8. H. Gül, & C. Ergun, 2010, ?Küreselleşme, Kentler, Kentsel Dönüşüm ve Mekandan Koparılan Ademler?, VII. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim 2009, H. Altıntaş (Der.), s. 762-774, KSÜ Yayınları, Kahramanmaraş. 9. H. Gül, 2008, ?Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri?, içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Der.), s. 85-118, Nobel, Ankara. 10. H. Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş. Karadeniz, İletişim, İstanbul, 1990. 11. H. Gül and M. A. Dulupçu, "Local Economic Development, Urban Change and Regeneration in Turkey: Possibilities for Transcending beyond Modernism", içinde Urban Regeneration Management: International Perspectives, John Diamond (Ed.), Routledge Publications, London, 2010. 12. Falk Daviter, "Policy Framing in the European Union", Journal of European Public Policy, 14:4 June 2007: 654?666. 13. Bediz Yılmaz, "Göçmenlik, Yoksulluk, Dışlanma ve Şiddet Sarmalında Fransız Banliyöleri", Mülkiye, Cilt XXX, sayı 251, s. 131-150, 2006. 14. H. Gül, Kentleşme, Çevre, Yerel Politika ve Sürdürülebilirlik, ders notu, 2012. 15. M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, "Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism and Multi-Level Governance", 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21?24 September, Denmark, 2006. 16. H. Gül, "Decentralization, Local Government Reforms and Local Autonomy: A Comparative Analysis of Recent Trends", in Proceedings of the Comparative Development and Administration Seminar for Eastern European Scholars: Studies in Comparative Analysis, p. 9-43, (ed.) Rod Erakovich ve Dick Grisby, The Center for Economic Development, Research and Service, The University of Texas, Arlington, 1998.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
3