of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9520
AB?nin Yönetişim Sistemi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çok Düzlemli Yönetişim (ÇDY) kavramı ilk başlarda, Avrupa Birliği?nin (AB) gittikçe artan --ve özellikle de kendini yapısal fonlar konusunda iyiden iyiye hissettiren-- karmaşıklığını ifade etmek üzere ortaya atılmış bir kavramdır. Fakat çok geçmeden akademik çevrelerce ÇDY?nin, AB?nin yönetsel anlamda ne olduğunu ortaya koyan en uygun kavram çerçevesi olduğu ileri sürülmeye başlanmıştır. Öte taraftan, tüm dünyada giderek güçlenen ?daha fazla yurttaş katılımı? talebi mevcuttur. Sadece yakın çevrede, yani yerel (mahalle, belediye, dernek vs.) ve ulusal seviyede değil aynı zamanda uzak çevrede, yani uluslararası ve AB seviyesinde de katılım en önemli mesele haline gelmektedir. Artık sadece ?ulusal alan? ile sınırlı bir katılım yeterli görülmemekte, ?demokratik açığın? giderilmesi için, yurttaşların ve ?örgütlü sivil toplumun? her düzlemde (yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası ve ulusüstü) karar alma süreçlerine katılması hayati önemde kabul edilmektedir. 20. yüzyılın son on yılında gündemi meşgul eden ABD öncülüğündeki tek merkezli, tek kutuplu küresel dünya düzeni, 21. yüzyılın ilk on yılı tamamlanmadan yerini artan küresel çatışma ve ayrışmaya bırakmıştır. Böylesi bir uluslar arası ortamda AB?nin de geriye gittiği ileri sürülmektedir. Kısaca söylenirse, ortada hem bir ?küresel yönetişim açığı?, hem de (AB?dekine benzeyen) ?küresel demokratik açık? bulunduğu ileri sürülmektedir. AB?nin yönetişim sistemi ile ilgili tartışmalar hem AB ile müzakerelere devam eden Türkiye, hem bizzat AB, hem de küresel/uluslararası politik ve yönetsel sistem açısından çok boyutlu yansımalara sahip kavramsal bir kavşakta yer almaktadır. Ders, tüm bu tartışmalara giriş anlamına gelecek temel noktaları ortaya koymayı, bu çerçevede çok düzlemli yönetişim kavramının kristalize edilmesini, AB?nin işleyişi açısından kavramın ne ifade ettiğini belirlemeyi ve bunun küresel boyutlarını tartışmayı hedeflemektedir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Bache, Ian and Matthew Flinders (ed.). Multi-Level Governance. Oxford: Oxford University Press, 2004. 2. Bache, Ian. Europeanization and Multilevel Governance. Lanham: Roman and Littlefield Publishers, 2008. 3. Debate Europe – building on the experience of Plan D for Democracy, Dialogue and Debate. Brussels: European Commission. (2008). 4. European Governance, A White Paper. Brussels: European Commission. (2001b). 5. Héritier, Adrienne. Explaining Institutional Change in Europe. Oxford, Oxford University Press, 2007. 6. Hooghe, Liesbet and Gary Marks. “A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus.” British Journal of Political Science, 39, 1 (2009): 1–23. 7. Jessop, Bob. “Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance.” In Multi-Level Governance, ed. Ian Bache and Matthew Flinders. Oxford: Oxford University Press, 2004. 8. Kohler-Koch, Beate and Rainer Eising (ed.). The Transformation of Governance in the European Union. London: Routledge, 2007. 9. Multilevel Governance: Linking and Networking the various regional and local levels. Brussels: European Commission. (2001a). 10. Observatory on Europe 2009: Improving European Integration and Competitiveness, Brussels: The European House. (2009). 11. Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, Brussels. Brussels: European Commission. (2005) 12. Sustainable Governance Indicators 2009: Policy Performance and Executive Capacity in the OECD, Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. (2009). 13. Territorial Agenda of the European Union: Towards a More Competitive and Sustainable Europe of Diverse Regions. Brussels: European Council. (2007). 14. White Paper on a European Communication Policy. Brussels: European Commission. (2006).
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5