of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9523
Avrupa Birliği Sağlık Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ramazan ERDEM
Dersin Yardımcıları
7-Dilruba İZGÜDEN
7-Seyhan ÖZDEMİR
Dersin Amacı
AB ve AB-Türkiye ilişkilerinin anlaşılmasını sağlama, AB sağlık politikalarının ve üye ülke sağlık sistemlerinin öğrenilmesini sağlama, Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikaları açısından analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması
Dersin Hedefleri
AB-Türkiye ilişkilerini sağlık kapsamında ele almak
Sağlık politikalarının incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikaları açısından analiz edebilme
Dersin İçeriği
Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları; Avrupa Birliği İç Pazarı ve Sağlık Politikaları; Avrupa Birliği’nin Sosyal Boyutu Avrupa Sosyal Modeli; Avrupa Birliği Sosyal Modeli ve Avrupa Birliği Sosyal Politikaları ve Sağlık
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
1
50
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğrencilerin hazırladıkları sunumlar ve materyaller
Diğer Kaynaklar
1. Yıldırım HH ve Yıldırım T. (2005). Avrupa Birliği’ne Uyum ve Katılım Sürecinde Türk Sağlık Sektörü Açısından Değerlendirmeler. 1. Baskı, Ankara. 2. The Politics of European Union Health Policies, Scott Greer, Open University Press, New York, 2009. 3. Avrupa Topluluğunun Sosyal Politikaları, ATAUM, Ankara, 1991 4. The Work of WHO in the European Region-Annual Report of the Regional Director 1987, Copenhagen, 1988.
Materyal
Dokümanlar
Döneme göre güncellenen ders kaynakları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
3
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
4