of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI9528
AB'de Göç Politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çeşitli nedenleri ve sonuçları olan ve çalışmak veya kalmak amacıyla yapılan kalıcı yer değişiklikleri olarak tarif edilebilecek göç olgusu tüm dünyada en fazla gündemde olan olguların başında gelmektedir. Gelişmişlik düzeyi bakımından en ileri düzeyde olan AB ülkeleri bu yönüyle tüm dünyadan göç almaktadır. Göç olgusu AB ülkeleri için gittikçe hem sorun hem de ihtiyaç haline gelmektedir. Bu dersle göçün nedenleri, sonuçları ve AB ülkeleri üzerindeki etkileri araştırılacak ve tartışılacaktır.
Dersin Hedefleri
-
Dersin Öğrenme Çıktıları
-
Dersin İçeriği
-
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
6
72
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
1. Ayhan Gençler, Avrupa Birliğinin Göç Politikası, http://www.iudergi.com/index.php/sosyalsiyaset/article/viewFile/461/416 2. Gül Arıkan AKDAĞ, AB Kapısında Türkiye ve Göç Politikası, Stratejik Öngörü Dergisi / Sayı 4 - Yıl - 2 / 2005. 3. Kemal KİRİŞÇİ, Turkish Asylum Policies in a European Perspective, in Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden, eds. Bo Johansson & Emrehan Zeybekoğlu, İstanbul, Şefik Matbaası,2003. 4. Joanna Apap & Segio Carrera, ‘towards a Proactive immigration policy for the EU’, CEPS (Center for European Policy Studies) Working Document, no. 198, December 2003. 5. Robert Bideleux, ‘What does it Mean to be European? The Problems of Constructing a Pan-European Identity’ Uncertain Europe: Building a new European Security Order (eds) Martin A: Smith &Graham Timmins, London, New York, Routledge, 2001. 6. Guild, Elspeth, The Legal Framework of EU Migration, The Political Economy of Migration in a Integrating, Working Paper, 2002.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
3