of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5126
Mikro Ekonomik Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Vecdi Demircan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Makro Ekonomi ilgili temel bilgiler edinmek, ulusal bazda karşılaşılan ekonomik sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Makro ekonomi ile ilgili önemli prensipleri teorik ve çözümlü olarak anlar ve sorunlara uygular. 2.İstihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler konularını kavrar. 3.Kamu harcamalarının milli gelir üzerindeki etkisi konularını kavradığını gösterir. 4.Dış ticaretin milli gelir üzerindeki etkisi konularını kavradığını gösterir. 5.Milli gelirin reel ve parasal dengesi konularını öğrenir. 6.Uluslar arası ticaretin nedenleri, dış ticareti kısıtlayıcı uygulamalar ve dış ticaretin serbestleştirilmesi çabaları konularını kavradığını gösterir. 7.Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma konularını öğrenir.
Dersin İçeriği
Milli gelir ve istihdam hacmini belirleyen değişkenler, devlet ve milli gelir, dışa açık ekonomi ve milli gelir, milli gelirin reel ve parasal dengesi, uluslararası ticaret, uluslar arası finanas, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
Diğer Kaynaklar
Yamane, T., 2001. Basic Sampling Methods. Translators: A. Esin, M.A. Bakır, C. Aydın, E.Gürbüzsel, Publishing of Literatur, No:53, ISBN:975–8431–34-X
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar
Bir Ara sınavı ve bir Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5